Alfred

Alfred je med manj pogostimi moškimi imeni na 464. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2016 z imenom Alfred poimenovanih 195 (1971: 323; 1994: 277; 2008: 233) oseb. Kot kažejo podatki, se zanimanje za to ime v zadnjih desetletjih zelo zmanjšuje. Manj pogoste ali zelo redke so različice Fredi (2016: 172 - 494. mesto; 2008: 180 - 450. mesto), Ali (2016: 225; 2008: 131; 22. mesto), Al (15), Alfi, Alfijo, Alfio, Alfjo (vsi zelo redki), Alfredo (9) ter Fred (7), Fredi (172) in Fredo (5). Prav tako zelo redke so ženske oblike Alfreda s skrajšanima oblikama Ala (8) in Freda. Mnogo pogostejša je možna tvorjenka na -ja Alja (2016: 1.805 - 139. mesto; 2008: 1.445 - 152. mesto – goduje tudi pri imenih Adelajda (12. 6.) in Aleksandra - (Aleksander - 26. 2).


    God:

    • 12. januar (Aelred, Elred)
    • 15. avgust (sv. Alfrid)

Ime Alfred je nemškega izvora. Je zloženka iz starosaksonskih besed alf 'nočni duh, škrat' in rad 'nasvet'. Sestavini alf ustreza nemško Alp v pomenu 'mora'. Skrajšani nemški obliki imena Alfred sta Alf in Fred, angleško je Alfred, skrajšano Freddy, italijansko Alfredo, skrajšano Freddo, Fredo, francosko Alfred. Obliki Al, Ali sta lahko nastali tudi iz imen Aleksander ali Alfonz, oblike Alf, Alfijo, Alfio, Alfjo po krajšanju iz imena Alfonz.

V koledarju je 12. januarja Alfred (Aelred, Elred), opat. Med znanimi Alfredi je bil Alfred Veliki, anglosaški kralj od 871 do 899, ki je strl moč danskih Vikingov v Angliji, pospeševal pravosodje, upravo in šolstvo (v koledarju nekdaj 28. oktobra), dalje Alfred Adler (1870–1937), avstrijski psiholog in zdravnik za živčne bolezni, učenec Sigmunda Freuda, ustanovitelj individualne psihologije, Alfred Hitchock (1899–1980), angleški filmski režiser in avtor, mojster psiholoških trilerjev, Alfred Nobel (1833–1896), švedski kemik, ki je med drugim leta 1863 izumil dinamit, ustanovitelj Nobelove nagrade.

Zajemi vsak dan

Ko odpremo svoje srce Božji ljubezni, nam ga on odpre za ljubezen do bratov in sester ter nas spodbudi za to, da bomo zgodovino oblikovali po Božjem načrtu.

(sv. Janez Pavel II.)
Nedelja, 10. December 2023
Na vrh