Blaž

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Blaž na 37. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2016 z imenom Blaž poimenovanih 6.952 (2004: 6.124) oseb. Zanimanje za to tradicionalno ime se je začelo povečevati po letu 1970, še posebno pa po letih 1980 in 1990. Iz omenjenega obdobja je tudi večina današnjih nosilcev imena Blaž. Zelo redke in večinoma klicne so različice imena Blaž: Blaže (16), Blažej, Blažek, Bleženko (10), Blaško (10), Blažko, Blažo (20). Ženska oblika imena Blaž je Blažka (390; 2004: 268), pa tudi Blaška (15).


    God:

    • 3. februar

Ime Blaž izhaja iz latinskega imena Blasius, to pa iz grškega Blasios. Grško ime je možno povezovati z grškim blaisós v pomenu 'ki ima navzven ukrivljene noge' ali latinskim blaesus 'jecljav, sesljav'. Ime je torej nastalo po poimenovanju telesne hibe in bi lahko prvotno imelo tudi varovalni pomen. Taka imena so npr. še latinsko Balbus, Balbinus ('jecljav'), Claudius ('šepav'), Varus ('ki ima navznoter ukrivljene noge').

V koledarju je 3. februarja Blaž, škof in mučenec iz Sebaste v Mali Aziji, ki je umrl leta 316. Po legendi je ozdravil dečka, ki se je skoraj zadavil z ribjo kostjo. Zato velja za zavetnika proti kašlju, golši, otroškim boleznim, kugi, zobobolu. Je ali je bil tudi zavetnik zdravnikov, gradbenikov, strojarjev, mavčarjev, klobučarjev, tkalcev. Spada med 14 pomočnikov v sili. V zvezi z legendo o ozdravitvi dečka Cerkev na dan sv. Blaža podeljuje vernikom poseben blagoslov sv. Blaža. Po njem je nastal izraz blažev žegen v pomenu 'kar je neučinkovito', npr. Ta zdravila so blažev žegen.

Blaž je tudi v vremenskih pregovorih: Če je na Blaževo oblačno, nadejaj se dobre letine. Na svečnico in Blaževo lepo, veliko v jeseni vina bo.

Zajemi vsak dan

Nedelja mora dati tisto, kar išče srce in česar delovni dnevi ne dajejo: podarjanje. Čas zase, za družino, za prijatelje, za bolne, za uboge, za pokojne, za Gospoda.

(Tonino Lasconi)
Nedelja, 26. Maj 2024
Na vrh