Ajda

Med ženskimi imeni je ime Ajda na 152. mestu. Leta 2007 je bilo v Sloveniji 1414 (1994: 541; 1971: 18) oseb s tem imenom. Kot kažejo statistični podatki, se je zanimanje za to ime začelo povečevati po letu 1980 in se še povečuje. Zelo redka je bila možna izhodiščna oblika Adelajda (8), prav tako izpeljanka Ajdina (5).


    God:

    • 5. februar
    • 11. junij
    • 16. september

Ime Ajda je možno razlagati iz poimenovanja znane kulturne rastline iz družine žit ajda, latinsko Polygonum fagopyrum. Kot kaže nemško Heidenkorn, iz katerega izhaja slovensko ajda, je to žito poimenovano po poganskih nomadskih narodih, ki so jo prinesli v Evropo. V zvezi s tem je tudi slovensko ájd 'velikan, nekristjan', ki je prav tako izposojeno iz srednjevisokonemškega heiden, zdaj der Heide.

Ime Ajda je lahko nastalo tudi po krajšanju iz imena Adelajda. Adelajda izhaja iz nemškega imena Adelheit. To je zloženka iz starovisokonemških besed adal 'plemenit' in heit 'oseba, postava'.

Koledarsko je ime Ajda uvrščeno k imenu Adelhajda (5. februarja, 11. junija, 16. septembra).

Zajemi vsak dan

Zares, Gospod, moj Gospod, moje oči se obračajo k tebi, ne zapuščaj moje duše! Varuj me pred zanko, ki so mi jo nastavili.

(Psalm 141)
Ponedeljek, 2. Oktober 2023
Na vrh