Valburga

Valburga je med ženskimi imeni v Sloveniji na 608. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 100 (1971: 147; 1994: 138) oseb. Podrobnejši statistični podatki kažejo, da je zanimanje za ime Valburga po letu 1970 prenehalo, tako da so vse nosilke tega imena zdaj stare več kot 40 let. Nekoliko drugače je z možnimi različicami: Valči (2011: 29), Vali (8), Valčka (7).


    God:

    • 25. februar

Ime Valburga izhaja iz nemškega imena Walburg z različicami Walburga, Walburge, Walpurga. Razlagajo jo kot zloženko iz starovisokonemških besed waltan 'gospodariti; vladati' in burg 'zaščita, zavetje'. Starejši obliki nemškega imena sta Waldburg, Waldburga, skrajšane in ljubkovalne oblike pa Waberl, Wala, Walli, Wally, Wobbe, Burga, Burge. Imena Valči, Vali, Valčka so lahko tudi skrajšane oblike imena Valerija.

V koledarju je 25. februarja Valburga, angleška opatinja (u. 779). Po cerkvi sv. Valburge je poimenovano naselje (Sv.) Valburga, ljudsko Šentomprga pri Smledniku.

V zvezi z Valburgo je pri Nemcih znana Valpurgina noč, tj. noč čarovnic pred 1. majem. Na Slovenskem so verovali, da so coprnice zelo nevarne ob binkoštih. V zvezi s tem je tudi verovanje, da ima binkoštna rosa posebno moč, pri Nemcih pa prvomajska rosa.

Zajemi vsak dan

Ali je še kakšno večje in lepše darilo kot spraviti se s sočlovekom, spet začeti govoriti, izstopiti iz nemega bivanja drug ob drugem?

(Bogdan Dolenc)
Petek, 14. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh