Miroslav

Ime Miroslav je slovansko in so ga poznali že alpski Slovani. Tvorjeno je iz besed mir in slav. Imena z začetnim mir so še: Mirodar, Mirogoj, Miromisl ... še več pa je imen, ki imajo mir kot drugi člen zloženke: Vladimir, Gojmir, Mojmir, Vlastimir, Ratimir in druga. Ime Miroslav in njegove različice so pri nas izpričani že od 9. stol. naprej. V Čedadskem evangeliju v 9. in 10. stol. so omenjeni romarji Mirogoj, Mirna, Miromisl.

6. marec: sv. Fridolin
6. marec: sv. Fridolin


  God:

  • 6. marec

  pri imenu Friderik:

  • 18. julij

  pri imenu Irenej

  • 6. april
  • 28. junij

  pri imenu Bogomir:

  • 8. november

Po pomenu imena Miroslav približno ustrezajo imena Friderik, Fridolin in Irenej. Ime Irenej je pri nas zelo redko, bolj znana je ženska oblika Irena. Imena Miroslav, Mirko, Mirko so v koledarju uvrščena k imenom Bogomir (8. novembra), Friderik (18. julija) in Irenej (6. aprila in 28. junija). Poseben zavetnik Miroslavov pa je sv. Fridolin, opat na Nemškem (6. stol.), ki je bil po izročilu doma z Irskega in je zavetnik krojačev in priprošnjik za lepo vreme (6. marca).

Zajemi vsak dan

Cilj vsake ljubezni je ljubljena oseba sama. Toda prav zato sloni vsaka ljubezen na veri v to osebo in njeno vrednoto.

(Anton Trstenjak)
Petek, 27. Januar 2023
Na vrh