Klemen

Klemen je med moškimi imeni v Sloveniji na 42. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2016 z imenom Klemen poimenovanih 6.145 (2004: 5.646) oseb. Zanimanje za to ime se je zelo povečalo po letu 1970 in je do danes samo še naraščalo. Zato za ime Klemen lahko rečemo, da je modno. Zelo redka je različica Klement (2016: 22 oseb). Pogostejša od te je ženska oblika Klementina (2016: 454; 2004: 441 oseb).


    God:

    • 15. marec
    • 27. maj
    • 27. julij
    • 23. november

Ime Klemen z različico Klement izhaja iz latinskega imena Clemens. To povezujejo z latinskim clemens, v rodilniku clementis, v pomenih 'mil, krotek, pohleven, nežen'. Različica Klement je nastala po podstavi odvisnih sklonov Clement-, prav tako ženska oblika Klementina, ki je tvorjena s priponskim obrazilom ‑ina.

Iz imena Klemen so nastali priimki Klemen, Klemenc, Klemenčič, Klemenšek, Klement, Klemše.

Ime Klemen so pogosto imeli papeži in tudi več svetnikov. Najbolj znan je Klemen Rimski, papež in tretji naslednik apostola Petra. Umrl je kot mučenec na Krimu leta 97 (v koledarju 23. novembra). Njegove relikvije sta našla slovanska apostola Ciril in Metod in jih prek slovenskega ozemlja nesla v Rim. Svetnik je tudi učenec Cirila in Metoda Kliment Ohridski (v koledarju 27. julija). Marčni sveti Klemen je Klemen Marija Dvoržak (1751–1820), duhovnik, redemptorist. Po pregnanstvu iz Poljske je postal "apostol Dunaja". Pod njegovim vplivom se je študent prava Friderik Baraga odločil za duhovniški in misijonarski poklic. Papež Pij X. ga je leta 1909 proglasil za svetnika (v koledarju 15. marca). Je drugi zavetnik Dunaja. Ker je bil njegov prvi poklic pek, velja za zavetnika pekov.

 

Zajemi vsak dan

Kogar je Bog obogatil, tega noben človek ne more narediti revnega.

(sv. Ciprijan)
Torek, 30. Maj 2023
Na vrh