Herbert

Ime Herbert je med moškimi imeni na 706. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo z imenom Herbert poimenovanih 73 (1971: 122; 1994: 103) moških oseb. Različica imena Herbert je Heribert, skrajšani obliki Heri, Herko, ki sta zelo redki. Možna skrajšana oblika imena Herbert je Bert (2012: 28) z različicama Berti (9) in Berto (31). Ženska oblika imena Herbert je Herberta, skrajšano Hera, možna skrajšana oblika pa je Berta.


    God:

    • 16. marec

Ime Herbert izhaja iz nemškega imena Herbert, to pa iz starejšega Heribert, Hariberaht, ki je zloženo iz starovisokonemških besed heri 'množica, vojska' in beraht 'bleščeč, slaven'. Druga sestavina imena Herbert – bert – je zelo pogosta v nemških zloženih imenih, npr.: Agilbert, Amalbert, Dagobert, Engelbert ter Bertram, Bertold. Sestavina bert se lahko v imenih zamenjuje z enakopomenskim mar, tj. Bodobert : Bodomar, Adalbert : Adalmar, Volkbert : Volkmar. Prvo sestavino imena Herbert, tj. heri, imajo še nemška imena Hermann, Herleif, Herward, Herwin idr. Ime Herbert je v francoščini Aribert, Hébert, v italijanščini Ariberto, Cariberto, Erberto. Nemška skrajšana oblika imen Herbert in Heribert je Harro. Ime Bert je lahko tudi skrajšana oblika imena Albert in drugih imen s sestavino bert.

V koledarju je 16. marca Herbert, nemški škof († leta 1021). V zvezi z njim je treba omeniti glavnik svetega Heriberta, slonokoščen karolinški izdelek (2. polovica 9. stol., Köln). Spredaj ima relief Križanja, na hrbtni strani pa dvojno akantovo vitico, ki predstavlja arbor vitae (= drevo življenja).

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh