Patrik

Patrik je med moškimi imeni v Sloveniji na 168. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2004 s tem imenom poimenovanih 931 oseb. Statistika tudi kaže, da je 745 tako poimenovanih oseb dobilo to ime po letu 1991. Manj pogosta je pisna različica Patrick (245 oseb, 326. mesto). Tudi večina od teh, tj. 169, je ime Patrick dobila po letu 1991. Zelo redki sta različici Patric (9) in Patricij (17). Precej pogostejša je ženska oblika Patricija (1939 oseb, 128. mesto, po letu 1991 kar 1099) s precej manj pogosto različico Patricia (277, 335. mesto). Zelo redki sta različici Patriša (5) in Patrizia (36). Kot je razvidno iz statističnih podatkov, sta imeni Patrik in Patricija v zadnjem obdobju precej v modi.


    God:

    • 17. marec

Ime Patrik izhaja iz irskega imena Patrik, to pa iz latinskega Patricius, slovensko Patricij. Latinsko Patricius povezujejo z latinskim pridevnikom patricius v pomenih 'patricijski, plemenit; patricij, rimski plemič po rodu' (tj. po očetu, prim. latinsko pater oče). Ženska oblika imena Patricius je Patricia in iz tega izhaja slovensko ime Patricija. Različica Patriša je nastala po angleškem izgovoru imena Patricia, različica Patrizia pa je zapisana po italijansko.

V koledarju je 17. marca Patrik († 461), apostol in svetnik Irske. Njegova zasluga je, da je na Irskem pokristjanjevanje potekalo brez nasilja in odpora. Iz samostanov, ki jih je ustanovil sv. Patrik, so prišli menihi kot misijonarji tudi v Karantanijo. Po blagem pristopu pri širjenju krščanstva v Karantaniji je bil znan sv. Modest, imenovan tudi apostol Karantanije (v koledarju 31. marca). Kot svojega namestnika ga je okrog leta 755 med Slovence poslal salzburški škof sv. Virgil, ki je prišel kot misijonar z Irskega.

Zajemi vsak dan

Kristjani smo, ker verujemo v Božje poseganje v zgodovino človeštva, ker verujemo, da je Bog premostil brezno, ki nas loči od njega.

(Franc Rode)
Sobota, 1. April 2023
Na vrh