Rebeka

Ime Rebeka spada med pogostejša ženska imena v Sloveniji. Leta 2006 se je tako imenovalo 1031 oseb (1971: 48; 1994: 515), kar je pomenilo 180. mesto med ženskimi imeni. V slovenskem prostoru se je ime začelo bolj uveljavljati po letu 1980, skoraj tri četrtine tako poimenovanih oseb pa je bilo rojenih po letu 1991. Redka je bila pisna različica Rebecca (58), zelo redka pa Rebeca (10).


    God:

    • 23. marec
    • 25. marec

Rebeka je svetopisemsko ime, ki ga razlagajo iz hebrejskega imena Ribkah. To naj bi nastalo po metatezi iz brkh v pomenu 'krava'. Ime se v grščini glasi Rebekka, v vulgati Rebecca. Svetopisemska Rebeka je bila Betuelova hči, Labanova sestra in soproga Izaka. Potem ko je bila deset let brez otrok, je rodila dvojčka Ezava in Jakoba. Po njeni zvijači je Jakob namesto Ezava dobil blagoslov prvorojenca.

V koledarju sta 23. marca blažena Rebeka Ar-Rayyes, redovnica iz Libanona, ki je umrla leta 1913, in 25. marca Rebeka, svetopisemska žena, Izakova soproga.

Zajemi vsak dan

Ali je še kakšno večje in lepše darilo kot spraviti se s sočlovekom, spet začeti govoriti, izstopiti iz nemega bivanja drug ob drugem?

(Bogdan Dolenc)
Petek, 14. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh