Izidor

31. 12. 2007 z imenom Izidor poimenovanih 952 (1971: 952; 1985: 1070; 1994: 1050) oseb. Statistični pregled po obdobjih kaže, da se je zanimanje za ime Izidor v zadnjih letih zmanjšalo. Med moškimi imeni je ime Izidor na 169. mestu. Zelo redke so bile različice Dorči (manj kot 5), Dore (6), Isidor (5), Izi (manj kot 5). Ženske oblike: Izidora (93), Dora (422), Dori (6), Dorica (142), Isidora (9), Isa (17), Iza (400). Različice Dorči, Dore in Dora, Dori, Dorica so lahko nastale tudi po krajšanju iz imen Teodor ter Doroteja in Teodora.


  God:

  • 4. februar
  • 4. april
  • 17. april
  • 14. maj
  • 15. maj

Ime Izidor izhaja iz grškega imena Isídōros, ki je zloženo iz imena egiptovske boginje Ísis, tj. Izida, in grškega dōron 'dar'. Imenu Izidor je po pomenu in sestavi sorodno ime Teodor, grško Theódōros, zloženo iz grškega theós 'bog' in dōron 'dar'.

Ime Izidor se kot sveti Izidor pastir in vojščak pogosto pojavlja v slovenskih ljudskih pesmih. Tako ima Štrekelj v prvi knjigi SNP kar 14 pesmi o sv. Izidorju iz različnih krajev Slovenije. Pesmi se začenjajo z verzom Svet' Izidor je ovce pasel... Ta Izidor je sv. Izidor, kmet, španski svetnik iz 12. stoletja (v koledarju 15. maja). Velja za zavetnika kmečkega stanu, zemljemercev ter proti suši, za dež. Aprilski (4. aprila) Izidor je sv. Izidor Seviljski, škof in cerkveni učitelj (okrog 560 – 636). Bil je polihistor in je napisal delo v dvajsetih knjigah z naslovom Etimologija, v katerem je skušal podati celotno znanje starega veka iz vseh področij človekove dejavnosti in tudi vseh področij bogoslovja. Zelo si je prizadeval za vzgojo duhovščine, bil je svetovalec kraljev in knezov. Velja tudi za zavetnika interneta. V koledarju so še:

 • Izidor, sv., † 856, menih v Kordobi v Španiji (17. april)
 • Izidor Hijski, sv., 3. st., mučenec (14. maj)
 • Izidor iz Peluzija, sv., † ok. 449, Egipt (4. februar)
 • Izidor Seviljski, sv., † 636, škof (4. april)

Zajemi vsak dan

O Gospod, čudovito si me vodil vse življenje, zato me tudi poslej ne boš zapustil. To dobro vem, čeprav nimam pravice, da bi od tebe kaj zahteval.

(sv. John Henry Newman)
Nedelja, 16. Junij 2024
Na vrh