Domen

Med najpogostejšimi moškimi imeni je ime Domen na 73. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 3454 (2008: 3326; 1994: 1624; 1971: 55). Podrobnejši podatki kažejo, da je bilo ime Domen statistično registrirano šele po letu 1950, zelo v modi pa je bilo zadnji dve desetletji, saj sta bili v tem obdobju rojeni več kot dve tretjini zdajšnjih Domnov. Možne različice imena Domen so Domenik, Domi, Domin, Dominek, Dominik in Domnij.


    God:

    • 10. april
    • 6. maj
    • 8. avgust
    • 20. december

Ime Domen je lahko skrajšana oblika nekoliko manj pogostega imena Dominik oziroma Domenik, ki izhajata iz latinskega imena Dominicus s prvotnim pomenom 'pripadajoč, posvečen Gospodu, tj. Bogu'. Z njim so katoličani navadno poimenovali otroka, rojenega v nedeljo, tj. na Gospodov dan, latinsko dies Dominica. Imenu Dominik pomensko ustreza ime slovanskega izvora Nedeljko. Domen lahko izhaja tudi iz latinskega imena Domnius, ki je različica imena Dominicus. Ime Domnius (ustrezna slovenska oblika Domnij statistično ni izkazana) se povezuje z latinskim dominus 'gospodar, gospod; lastnik, posestnik; prireditelj, gostitelj; vladar; soprog, ljubček' ali z latinskim dominicus 'gospodov, gospodarjev; gosposki, cesarjev'.

V koledarju je Domen uvrščen k imenoma Domnij – 10. aprila Domnij (Dujam) Splitski, škof, mučenec (u. 204) in Dominik – 6. maja Dominik Savio, italijanski dijak (u. 9. 5. 1857), 8. avgusta Dominik Guzman, ustanovitelj dominikancev (u. 6. 8. 1221), 20. decembra Dominik Siloški, španski opat (u. 1073) itd.

Zajemi vsak dan

V Božjem načrtu je vsak človek poklican k razvoju, zakaj vsako življenje je klic. Ob rojstvu je vsem dan v kali skupek zmožnosti in lastnosti, s katerimi moramo roditi sadove.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. Julij 2020
Na vrh