Iztok

Ime Iztok je med moškimi imeni v Sloveniji na 80. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 3142 (1994: 3220; 1971: 1746) moških oseb. Pisna različica: Istok (2012: 117; 1994: 150; 1971: 252).


    God:

    • 1. maj (sv. Oriencij)
    • 3. julij (sv. Anatolij Carigrajski)

V slovenski prostor je ime Iztok prišlo z zgodovinskim romanom Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem (1906–1907). Iztok je v njem glavni junak, v francoskem, nemškem in slovaškem prevodu pa je ime Iztok tudi naslov tega romana. Pisatelj Finžgar je imena v romanu zavestno izbral. Predstavnike raznih narodov v njem je skušal poimenovati z zanje značilnimi imeni. Tako tudi predstavnike slovanskih plemen Slovenov in Antov. Ime Iztok se povezuje s hrvaškim ali srbskim istok 'vzhod'. Iz tega je slovensko iztòk (pri Pleteršniku novoknjižno po hrvaškem, srbskem in v SSKJ zastarelo 'vzhod'). Oba tako kot rusko vostok izhajata iz starocerkvenoslovanskega vъstokъ, ki ga etimologi razlagajo kot kalk iz grškega anatolē´ 'vzhod'. Iz tega je nastalo ime Anatolij, rusko skrajšano Tolja, ter Anatolija 'vzhodna dežela'. Občno besedo vzhod, rusko voshod, pa razlagajo kot kalk iz latinskega oriens, v rodilniku orientis (iz tega je latinsko ime Orientius, slovensko Oriencij). Na slovenskem ozemlju se pojavlja tudi različica Istok. Iztok je torej glede na nastanek književno ime, kakršnih je v Sloveniji še nekaj, npr. Črtomir, Tugomir in se glede na izid romana Pod svobodnim soncem pojavi šele v 20. stoletju.

Kot nesvetniško ime se Iztok v koledarju pridružuje imenu Oriencij (1. maja): Oriencij, španski škof († 439). Prav tako tudi k imenu Anatol(ij): 3. julija Anatolij Carigrajski, škof († 458).

Zajemi vsak dan

Vsakič ko z ljubeznijo srečamo kakega človeka, bomo zmožni odkriti nekaj novega o Bogu.

(papež Frančišek)
Sobota, 3. Junij 2023
Na vrh