Boris

Ime Boris je med moškimi imeni v Sloveniji na 28. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Boris poimenovanih 8374 (2008: 8506; 1994: 9091; 1971: 6957) moških oseb. (Možne) različice imena Boris so: Bor (2012: 820), Bora (14), Boran (5), Borče (17), Borči, Borčo (7), Bore (36), Borislav (391), Borivoj (55), Borjan (8), Borko (67), Boro (246), Boroslav. Ženska oblika imena Boris je Borisa z (možnimi) različicami Bora (2012: 18), Borica (9), Borislava (72), Borislavka (20), Borjana (12), Borka (217).


    God:

    • 2. maj
    • 24. julij

Ime Boris je bilo kot tudi druga slovanska imena sprejeto v naš imenski fond v zadnjih desetletjih 19. stoletja. Zelo se je uveljavilo po drugi svetovni vojni. Približno tri četrtine zdaj živih Borisov je namreč iz obdobja od 1951 do 1980. Navadno ga razlagajo kot skrajšano obliko iz slovanskega zloženega imena Borislav (prim. Borim iz Borimir). To je zloženka iz velelnika bori glagola boriti se in sestavine slav v pomenu 'slaven'. Ime Borislav je torej prvotno pomenilo 'kdor je slaven po borjenju, kdor naj bi se boril za slavo'. Ime Boris izvorno povezujejo tudi z imenom bolgarskega vladarja Bogoris, Borisis, ki je bil krščen za Mihaela leta 864 in je umrl 2. maja leta 907. Bolgarsko ime Bogoris razlagajo iz mongolskega bogori 'majhen'.

V koledarju je 2. maja bolgarski knez Boris Mihael († 907); 24. julija pa brata Roman in David (prej Boris in Gleb, gl. starorusko Povest' vremennyh let in Žitije Borisa in Gleba), kijevska kneza, mučenca († leta 1015)

Zajemi vsak dan

Božji mir je resda najprej Božji dar, a je tudi sad našega truda, našega dela, našega boja, našega prizadevanja za notranjo luč in svobodo.

(Janez Zupet)
Torek, 11. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh