Bruno

Med moškimi imeni v Sloveniji je ime Bruno na 177. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2008 s tem imenom poimenovanih 869 (1971: 1106; 1994: 1014) oseb. Kot kažejo primerjalni podatki, se zanimanje za ime Bruno v zadnjih desetletjih zmanjšuje. Zelo redka sta bila različica Brunoslav in dvojno ime Brunoslav Bruno. Ženske oblike imena Bruno so Bruna (225 oseb; 386. mesto), Bruna Marija (7), Brunislava (5), Brunči, Brunoslava (obe zelo redki).


  God:

  • 9. marec
  • 27. maj
  • 18. julij
  • 11. oktober
  • 14. oktober

Ime Bruno izhaja iz nemščine, in sicer iz starovisokonemškega brun (= braun) v pomenu 'rjav' in 'medved'. Vzporedna imenska oblika je Braun (zdaj tudi priimek) in skrajšana Brun. Ime Bruno razlagajo tudi kot skrajšano obliko iz zloženih imen, ki imajo sestavino Brun-, npr. Brunfried, Brunhard, Brunolf, Brunold, Brunwart. Sestavina Brun- lahko razen iz starovisokonemškega brun 'rjav' in 'medved' (npr. Brunold) izhaja tudi iz starovisokonemškega brunja, brunna 'oklep' (npr. Brungard, Brunhild).

Z imenom Bruno je poimenovanih več svetnikov. Najbolj znan je sv. Bruno, duhovnik v Reimsu v Franciji, ki je leta 1084 v samoti Chartreuse (v latinščini Chartusia) ustanovil red kartuzijancev. Umrl je 6. oktobra 1101 (god 6. oktobra). Kartuzijanski samostan v Pleterjah je bil ustanovljen leta 1403 in je zdaj edini na ozemlju bivše Jugoslavije. Med svetniki je tudi sv. Bruno Kverfurtski, mučenec, ki so ga 14. februarja 1009 ubili poganski Prusi (v koledarju 9. marca).

Iz zgodovine je treba omeniti še znamenitega nesvetniškega Bruna in sicer po priimku. To je Giordano Bruno, italijanski filozof, nekdanji dominikanec, nasprotnik Cerkve in sholasticizma, matematik in metafizik. Inkvizicija ga je obsodila in ga 17. 2. 1600 zažgala na grmadi na trgu Campo dei Fiori pri Rimu.

Zajemi vsak dan

Kdor je modrega srca, sprejema zapovedi, kdor je bedastih ustnic, se ugonablja. Kdor hodi v popolnosti, hodi varno.

(Pregovori)
Torek, 2. Junij 2020
Na vrh