Jolanda

Jolanda je med pogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji na 173. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo leta 2006 z imenom Jolanda poimenovanih 1158 oseb. Največje zanimanje za to ime je bilo v obdobju 1961–1970, v zadnjih desetletjih pa se je zelo zmanjšalo. Med različicami je najpogostejša tvorjenka Jolanka (246 oseb, 369. mesto), zelo redka je oblika Jolan (9), večinoma klicni sta obliki Jola in Jolka. Bolj ali manj unikatne so različice Jolenta, Jolica, Jolita.


    God:

    • 12. junij

Izvor imena Jolanda – ta je pri Čehih in Poljakih Jolanta, pri Nemcih Jolanthe, Jolanta, Jolande, Yolanda, skrajšano in ljubkovalno Jola, Yola, Guland, pri Italijanih in Špancih Jolanda, francosko Yolande – doslej še ni bil zadovoljivo pojasnjen. Nekatere slavne osebe so ga uporabljale tudi v obliki Violant in Violante. Ti obliki skupaj s starofrancoskim Yolant naj bi izhajali iz domnevne latinske oblike *Violantis, izpričane v manjšalnici Violentilla, grško Iánthis, Iánthē. Te povezujejo z latinskim viola, ki je iz grškega íon 'vijolica'. Po tej razlagi naj bi bilo ime Jolanda sorodno z imeni Viola, Vijolica, Violeta, Vijoleta.

Jolanda je ime blaženi hčeri ogrskega kralja Bele IV. in sestri sv. Marjete Ogrske, ženi poljskega kneza Boleslava v Gnieznu. Po smrti moža je šla v samostan klaris in umrla 11. junija leta 1298 (v koledarju 12. junija).

Zajemi vsak dan

Glas pravi: “Kliči!” Pa rečem: “Kaj naj kličem?” “Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica ovene.”

(prerok Izaija)
Četrtek, 6. August 2020
Na vrh