Lana

Lana je med ženskimi imeni na 189. mestu. Tako se je leta 2004 imenovalo 955 ženskih oseb. V modo je prišlo v najnovejšem času, saj je večina tako poimenovanih oseb rojena v letih 1991–2004. Pogostejše je njeno možno izhodiščno ime Jolanda (2004: 1205 oseb), manj pogosti Melanija (169) in Svetlana (478), zelo redka ali unikatna pa Alana. Možna moška oblika imena Lana je Lan (318) oziroma Alan (485).


    God:

    • 12. junij
    • 8. september
    • 20. september
    • 31. december

Ime Lana je nastalo po krajšanju imen, ki vsebujejo sestavino ‑lan-, npr. Alana, Jolanda, Melanija, Svetlana. Ime je postalo popularno po zaslugi prve znane nosilke tega imena – ameriške filmske igralke Lane Turner, katere pravo ime je bilo Julia.

Ime Lana se v koledarju uvršča k imenom, iz katerih je lahko nastalo, tj. k imenom Alan (8. septembra, 31. decembra), Jolanda (12. junija), Melanija (31. decembra), Svetlana (gl. Kandida, 20. septembra).

Zajemi vsak dan

Stati moraš med nebom in zemljo kot pokončno bitje, katerega noge ne izgubijo stika navzdol in katerega čelo se dviga v odnos navzgor.

(Elisabeth S. Lukas)
Sobota, 25. Junij 2022
Na vrh