Lana

Lana je med ženskimi imeni na 189. mestu. Tako se je leta 2004 imenovalo 955 ženskih oseb. V modo je prišlo v najnovejšem času, saj je večina tako poimenovanih oseb rojena v letih 1991–2004. Pogostejše je njeno možno izhodiščno ime Jolanda (2004: 1205 oseb), manj pogosti Melanija (169) in Svetlana (478), zelo redka ali unikatna pa Alana. Možna moška oblika imena Lana je Lan (318) oziroma Alan (485).


    God:

    • 12. junij
    • 8. september
    • 20. september
    • 31. december

Ime Lana je nastalo po krajšanju imen, ki vsebujejo sestavino ‑lan-, npr. Alana, Jolanda, Melanija, Svetlana. Ime je postalo popularno po zaslugi prve znane nosilke tega imena – ameriške filmske igralke Lane Turner, katere pravo ime je bilo Julia.

Ime Lana se v koledarju uvršča k imenom, iz katerih je lahko nastalo, tj. k imenom Alan (8. septembra, 31. decembra), Jolanda (12. junija), Melanija (31. decembra), Svetlana (gl. Kandida, 20. septembra).

Zajemi vsak dan

Vsakič ko z ljubeznijo srečamo kakega človeka, bomo zmožni odkriti nekaj novega o Bogu.

(papež Frančišek)
Sobota, 3. Junij 2023
Na vrh