Metod

Med moškimi imeni je ime Metod na 170. mestu. Tako je bilo leta 2006 poimenovanih 911 (1971: 966; 1994: 965) oseb. Zelo redke so bile različice Metodij (manj kot 5), Metodi (12), Metodija (7), Ciril Metod (28). Ženski oblika imena Metod sta Metoda (321, 323. mesto) in Metodija (5).


    God:

    • 14. junij
    • 5. julij

Ime Metod izhaja iz grškega imena Methodios: To razlagajo kot pridevniško ime iz grškega méthodos 'pot, ki vodi k čemu, način učenja ali preiskovanja, preiskava, preiskovanje, metoda'. Po grški besedi méthodos je verjetno s posredovanjem drugih jezikov v slovenskem izraz metóda 'način, postopek', dalje metódičen 'načrten, premišljen'', metódika 'nauk o poučevanju kakega, npr. šolskega trpljenja' itd.

Ime Metod je bilo v obliki Methodii že v starocerkvenoslovanskem in staroruskem jeziku, današnje rusko je Mefodij, ljudsko Nefëd, Nehvëd. V drugi knjigi Gradiva za zgodovino Slovenije pa beremo v listini št. 181: leta 862 Cesar Mihajl je nato na Moravsko poslal filozofa Konstantina in njegovega brata Metoda. Gre za Cirila in Metoda, brata Grka iz Soluna, ki sta leta 863 prišla na Moravsko. Tam sta uspešno opravljala misijonsko delo, zbirala učence, prevajala verske knjige, izdelala za ta namen posebno pisavo glagolico in uvedla slovansko bogoslužje. Imenujemo ju slovanska apostola (v koledarju oba 5. julija). V Sloveniji jima je posvečeno šest župnijskih cerkva. Veljata za zavetnika proti neurju. V koledarju je 14. junija še Metodij I., carigrajski patriarh iz 9. stoletja.

Več o imenu in poimenovanju pri svetih bratih Cirilu in Metodu, ki godujeta 5. julija.

Zajemi vsak dan

Kako majhen je človek in kako velik je Bog! Evharistija pa nam govori: Kako velik si, človek, ker je Bog zaradi tebe postal majhen!

(Jožef Smej)
Sreda, 21. August 2019
Na vrh