Stojan

Ime Stojan je med moškimi imeni v Sloveniji na 133. mestu. Dne 1. 1. 2012 je bilo s tem imenom poimenovanih 1528 (1971: 1432; 1994: 1630) oseb moškega spola. Podrobnejši statistični podatki o vseh zdaj živih Stojanih kažejo, da je največ tako poimenovanih oseb iz dveh obdobij 1951–1960 (579) in 1961–1970 (397), zelo malo pa iz treh obdobij od 1981 do 2011 (tj. skupaj 97!), kar dokazuje, da je zanimanje za to ime v zadnjih desetletjih zelo upadlo. Različice imena Stojan so: Stojadin (2012: 23), Stojče (6), Stojko (27), Stole (9). Ženska oblika imena Stojan je Stojana (2012: 54) z različicama Stojanka (190) in Stojka (25).


    God:

    • 26. junij (sv. Vigilij)

Ime Stojan je po izvoru slovansko. Imeli so ga že alpski Slovani. Nastalo je lahko iz zloženih slovanskih imen s sestavino stoj, npr. Stojislav, Stojidrag, Stojigoj, Stojimir, in je tvorjeno s priponskim obrazilom ‑an. Sestavina stoj se pojmuje kot velelna oblika glagola stati, stojim, starocerkvenoslovansko stojati, staropoljsko stojać, hrvaško ali srbsko stajati, stojim. Sestavina stoj je lahko tudi drugi člen zloženih imen, npr. češko Doběstoj, Dobrostoj, Ostoj, Postoj, Soběstoj, Ustoj. Avstrijski imenoslovec Otto Kronsteiner v delu Die alpenslawischen Personennamen navaja imena Stojan, Stojana, Stojidrag, Stojigoj, Stojin, Stojina, Stojimir, Stojižit, Stojče. Sestavino stoj- v teh imenih tudi razlaga kot velelnik glagola stojati v pomenu 'stoj, ostani'. Ime Stojan pa razlaga iz preteklega trpnega deležnika stojan glagola stojati z domnevnim pomenom 'stanoviten, stalen'. Po tej razlagi bi imenu Stojan pomensko ustrezalo ime Konstantin. Po pomenu 'čuječ, buden' pa se ime Stojan v koledarju uvršča k imenu Vigilij. Vigilij je bil škof v Tridentu v 4. stoletju (god 26. junija).

Zajemi vsak dan

Če bi danes prišel med nas? / Ne! Pomota! / Danes prišel si med nas: / Družini prinašaš vstajenje.

(Pavle Jakop)
Sreda, 28. September 2022
Na vrh