Judita

Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Judita na 233. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 657 (1971: 561; 1994: 682) oseb. Različice imena Judita so: Judit (11), Dita (22), Ditka (24), Juta (24).


    God:

    • 29. junij
    • 10. december

Judita je svetopisemsko ime in izhaja iz hebrejskega imena Jehudít v pomenu 'judovska, iz Judeje', tj. 'Judinja'. V vulgati je oblika Iudith, v grščini Júdith. Moška oblika imena Judita je Juda, tj. Jud, hebrejsko Jehúd, ki ga razlagajo iz pridevnika jehudí 'judovski'. Različica Dita je nastala po opustitvi prvega zloga Ju-dita, Ditka pa je tvorjenka na ‑ka iz imena Dita. Ime Juta, nemško Jutta, Jutti, je lahko nastalo tudi po naslonitvi na germansko plemensko ime Juti. Pogosta angleška različica Judy se je posplošila in pomeni 'ženska oseba v lutkovnem gledališču' in pogovorno 'ženska; dekle' (gl. tudi izraz marionéta, ki je nastal po francoski manjšalnici imena Marion – Marionette).

Judita je po Juditini knjigi v stari zavezi junakinja, ki je ubila sirskega poveljnika Holoferna in tako rešila judovsko trdnjavo Betulijo, ki jo je oblegal. Bila je Judinja iz Simeonovega rodu, Merarijeva hči in vdova po Manaseju (v koledarju 10. decembra). V stari zavezi je omenjena še Judita, Hetitka in Ezavova žena. Iz 11. stoletja pa je znana še Judita, nemška spokornica (v koledarju 29. junija).

Zajemi vsak dan

Stati moraš med nebom in zemljo kot pokončno bitje, katerega noge ne izgubijo stika navzdol in katerega čelo se dviga v odnos navzgor.

(Elisabeth S. Lukas)
Sobota, 25. Junij 2022
Na vrh