Med najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji je ime Kristina na 35. mestu. Po podatkih Statističnega urada RS je bilo 1. 1. 2012 z imenom Kristina…
Ime Kristjan je med moškimi imeni v Sloveniji na 109. mestu. Dne 1. 1. 2011 je bilo s tem imenom poimenovanih 2091 (2008: 1991; 1994: 1193; 1971: 229)…
Ime Krištof je med moškimi imeni v Sloveniji na 473. mestu. Tako se je konec leta 2008 imenovalo 175 (1994: 69; 1971: 32) oseb. Kot je razvidno iz…
Med ženskimi imeni v Sloveniji je ime Ksenija na 119. mestu. Tako se je leta 2006 imenovalo 2182 (1971: 968; 1994: 2188) oseb. Skoraj dve tretjini…
Lana je med ženskimi imeni na 189. mestu. Tako se je leta 2004 imenovalo 955 ženskih oseb. V modo je prišlo v najnovejšem času, saj je večina tako…
Med ženskimi imeni v Sloveniji je Larisa na 175. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 1143 (2008: 1077; 1994: 297; 1971: 17) oseb.…
Z imenom Lea je bilo leta 2006 poimenovanih 2958 (1971: 421, 1994: 1866) oseb, kar ga je uvrščalo na 89. mesto med ženskimi imeni. Zaradi stalno…
Ime Leon je med moškimi imeni v Sloveniji na 92. mestu. Dne 1. 1. 2010 je bilo s tem imenom poimenovanih 2556 (1994: 1743; 1971: 987) oseb.…

Zajemi vsak dan

Pravičen si, Gospod, v vsem, kar si storil, vsa tvoja dela so resnična in tvoja pota prava, vse tvoje sodbe so resnica.

(prerok Daniel)
Četrtek, 28. September 2023
Na vrh