Leto posvečenega življenja

Pri nedeljskih oznanilih sem slišal, da je papež Frančišek razglasil 'leto posvečenega življenja', ki se je začelo na prvo adventno nedeljo, 30. novembra 2014, in se bo zaključilo na svečnico, 2. februarja 2016. Na kratko mi pojasnite, kaj pomeni posvečeno življenje? (Matija)

na kratko 03 2015cNa to vprašanje kratko in jasno odgovarja Katekizem katoliške Cerkve, ki pravi da je posvečen življenje "stan, ki ga utemeljuje spolnjevanje evangeljskih svetov". Sledi razlaga: »Evangeljski sveti so v svoji mnogoterosti predloženi vsakemu Kristusovemu učencu. Popolnost ljubezni, h kateri so poklicani vsi verniki, prinaša s seboj za tiste, ki svobodno sprejmejo poklicanost k posvečenemu življenju, obveznost živeti življenje čistosti v celibatu zaradi božjega kraljestva ter življenje uboštva in pokorščine. Zaobljubitev spolnjevanja teh svetov v trajnem stanu življenja, odobrenem od Cerkve, je tisto, kar je značilno za Bogu 'posvečeno življenje'« (915). Posvečeno življenje živijo redovnice in redovniki, člani svetnih institutov in združenj apostolskega življenja. 'Varstvo' nad njimi ima Kongregacija ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, katere prefekt je bil kardinal Franc Rode (2004–2014).

Zajemi vsak dan

Zelo moder je, kdor ni vihrav v ravnanju, a tudi ne vztraja trmasto pri svojem. Ni ravno znamenje modrosti, če vsakemu verjameš na besedo in takoj razneseš, kar slišiš ali verjameš.

(Tomaž Kempčan)
Sobota, 30. Maj 2020
Na vrh