Štiri Jezusove prilike – štiri pobarvanke

Beri, igraj se, pobarvaj
Jezus je govoril v zgodbah, da bi čim bolj preprosto ponazoril skrivnosti božjega kraljestva. V štirih pobarvankah velikega formata so predstavljene štiri Jezusove prilike: Prilika o sejalcu, Prilika o usmiljenem Samarijanu, Prilika o izgubljeni ovci in Prilika o dobrem očetu. V vsaki knjižici je kratko besedilo ter velike ilustracije, ki jih bo lahko otrok pobarval, ter nekaj ugank in nalog, ki bodo pomagale, da si bo otrok prilike in njihovo sporočilo še bolj zapomnil.

Zabavaj se, ko te prilike-igre BEREŠ, JIH BARVAŠ, SE Z NJIMI IGRAŠ in na privlačen način spoznavaš Jezusa.

Stiri Jezusove prilike pobarvanke

iz vsebine

Prilika o izgubljeni ovci

PRILIKA O IZGUBLJENI OVCI

 Jezus pripoveduje takole: Neki mož je imel sto ovc. Ko jih neki večer prešteva, odkrije, da ena manjka.

Pusti tistih devetindevetdeset in gre iskat izgubljeno ovco.Išče jo v puščavi. Išče jo v gozdu.

Ko jo najde, jo vesel zadene na rame in jo nese domov. Ko pride domov, zbere prijatelje in sosede ter jim pravi: »Praznujte z menoj, ker sem našel ovco, ki se je izgubila.«

Jezus na koncu pove: V nebesih bo večje veselje nad enim samim človekom, ki se vrne, kot izgubljena ovca, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki se niso izgubili.


Pomagaj pastirju priti do njegove ovčke. Poišči in pobarvaj ovčko, ki je različna od drugih. Uredi po vrsti prizore prilike in jih pobarvaj. Preštej ovce in jih razvrsti po velikosti od najmanjše do največje.

Nariši prizor, ki ti je bil najbolj všeč.

 

pripravlja Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Človek brez poslanstva se počuti brez vrednosti. Poslanstvo je osnovni del človeške osebe in skupnosti.

(Vinko Kobal)
Petek, 12. August 2022
Na vrh