Življenje in trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa in njegove svete Matere 1. in 2. del

  Ana Katarina Emmerich
  Življenje in trpljenje našega Gospoda Jezusa Kristusa in njegove svete Matere
  I. del: Od rojstva do Krstnikove smrti
  II. del: Od Jezusovega prihoda v Jeruzalem do Marijinega vnebovzetja
  Dve knjigi (prva 276 str., druga 256 – skupaj 532 str.), mehka vezava, 14 x 20 cm
  cena kompleta 19,90 € (v prodaji samo skupaj I. in II.)
  * * *
  Prelistajte prvo knjigo ... prelistajte drugo knjigo
  * * *
  Naročite knjigi v spletni knjigarni Ognjišča

Redovnica blažena Ana Katarina Emmerich (1774–1824) je imela videnja, ki jih je po njenem pripovedovanju zapisal nemški pesnik Clemens Brentano.

Knjiga nam odstira prenekatere zanimivosti iz Jezusovega in Marijinega skritega ali nam nepoznanega življenja. Druge nam osvetljuje ali prikaže tudi okoliščine, v katerih se je neki dogodek ali čudež zgodil.
Še posebej so pretresljivo in podrobno opisani celotni dogodki in okoliščine Jezusovega trpljenja. Branje nas živo ‘potegne’ v tisti čas, kraje in dogajanja, kot bi bili mi sami zraven ob Jezusu, ob Mariji in tam navzočih ljudeh.
Tako nam Jezus po zapisih mističnih videnj razodeva svojo ljubezen, da bi ga bolje spoznali, globlje vzljubili in mu bolj zvesto sledili.

Zivljenje in trpljenje nasega Gospoda JK I+II 3D 590

Beseda Zdravka Lavriča k dopolnjeni izdaji
Približno pred dvema letoma mi je prišlo v roke to delo, ki me je močno prevzelo. Branje mističnih videnj redovnice blažene Ane Katarine Emmerich o življenju in trpljenju Jezusa Kristusa in njegove svete Matere mi je posamezne zgodbe iz evangelijev osvetlilo in prikazalo v novi, povsem drugačni luči. Nekateri dogodki iz Jezusovega in Marijinega življenja v evangelijih niso zapisani ali pa so zapisani skopo. Ta knjiga razkriva nekatere dogodke, druge osvetli in razloži, da lahko laže in predvsem globlje razumemo posamezne zgodbe, čudeže in njihov duhovni pomen.
Zaradi bogate duhovne vsebine, sem to delo želel imeti v svoji bližini, da bi lahko segel po njem, kadarkoli bi začutil nagnjenje do branja. Knjigo sem vneto iskal v antikvariatih in drugod, da bi lahko večkrat segel po njej in jo prebiral. Jezus obljublja: „Iščite in boste našli!“ In res, kakor sem po „naključju“ našel knjigo, tako sem po „naključju“ srečal tiskarja, ki me je spodbudil k razmišljanju o tisku nekaj izvodov. In tako se je začela odvijati zgodba, ki je pripeljala do izida dopolnjene izdaje te knjige, ki je prvič ugledala luč pri Mohorjevi založbi v Celovcu.
V prvotni izdaji preberemo, da poteka postopek za beatifikacijo božje služabnice Ane Katarine Emmerich. V času svojega papeževanja pa jo je sveti papež Janez Pavel II. dne 3. oktobra 2004 razglasil za blaženo. Lahko razumemo, da je Cerkev tudi na ta način priznala verodostojnost njenih videnj in sporočil, čeprav se v nekaterih podrobnostih razlikujejo od svetopisemskih navedb. Ne glede na to pa nam knjiga odstira zanimive nadrobnosti iz Jezusovega, še zlasti otroškega življenja, lik svetega Jožefa, Marijinih staršev Joahima in Ane in še posebej Božje Matere Marije. Jezusovo trpljenje je natančno orisano, pa tudi prikazovanja po vstajenju in razvoj Cerkve v prvih letih, vse do Marijinega vnebovzetja.
Današnji „spletni človek“ je zasičen z informacijami vseh vrst, da se težko znajde med njimi. Hitrost informacij ni bila še nikoli tako velika, njihova vsebina še nikoli tako bogata kot danes. Še nedavno je bila tiskana knjiga glavni način sporočanja, spremenila je človeka, družbo in družbena razmerja. Zdi se, da knjiga danes zgublja pomen, a takšen je le vtis. Sleherni dan izide pri nas več kot deset knjig različne vsebine in žanrov. Vseh knjig seveda ne moremo prebrati, zato velja med množico poseči le po najboljših. Takšne so zagotovo tiste, ki nas duhovno obogatijo, nam potešijo strahove, nas nahranijo. Knjige, ki dajejo smisel in upanje, ki hranijo vero in veselje, da nas neskončna skrbstvena Ljubezen nagovarja, išče in kliče v pravo Življenje. Knjiga, ki jo držite v roki, je zagotovo ena tistih redkih – najboljših, ki hrani duha in misli.
Ob tej priložnosti bi rad izrazil nekaj zahval. In sicer prva in največja zahvala gre Jezusu, da nam je po blaženi Ani Katarini razodel še nekatere skrivnosti svojega življenja, da je nastalo to čudovito delo, ki mi pomaga k večji ponižnosti in ljubezni ter k vse bolj goreči predanosti v hoji za Njim.
Hvala Materi Mariji, ki je v vsej svoji ponižnosti in globokem hrepenenju po Bogu sprejela Jezusa v svoje čisto naročje. Njej, ki je v tesnem zedinjenju s svojim Sinom prva prehodila Križev pot in kasneje v molitvi premišljevala posamezne skrivnosti in njihov duhovni pomen. Z rastočim hrepenenju po Sinu mi je pokazala, kako se lahko mistično rodi v meni in me pre-rojeva za Življenje.
Hvala blaženi Ani Katarini, ki je, ne samo pripovedovala o Jezusovem strašnem trpljenju, ampak ga tudi doživljala na svojem telesu v ljubeči predanosti.
Nadalje bi se rad zahvalil gospodu Vitalu Deu za spodbudne informacije glede tiska. Zahvaljujem se Založbi Ognjišče za prevzem založništva in vseh dejavnosti, povezanih s tem. Zahvala gre glavnemu uredniku Mohorjeve založbe v Celovcu gospodu mag. Hanziju Filipiču, ki je dovolil ponovno izdajo. Hvaležen sem gospodu Antonu Opetniku za spremno besedo. Hvala Šolskim sestram sv. Frančiška Kristusa Kralja za dovoljenje, da uporabimo prevod knjige njihove sestre Bernardete – Josipine Novačan. Zahvala gre tudi lektorici gospe Marjeti Šumrada za lektoriranje besedila. In nenazadnje hvala jezuitu p. dr. Marku I. Rupniku in njegovim sodelavcem iz Centra Aletti za fotografiji, ki krasita naslovnici obeh delov knjige. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki so na tak ali drugačen način prispevali, da je lahko izšlo to delo.
Vsem bralcem želim, da bi branje videnj in sporočil redovnice in mistikinje blažene Ane Katarine Emmerich v vsakem prebudilo vedno večje hrepenenje po Jezusu, ki je Ljubezen in Usmiljenje, po Njem, ki je Pot, Resnica in Življenje ter tako postajali vsak dan bolj živi tabernaklji Njegove navzočnosti v svetu.

iz spremne besede Toneta Opetnika
Bog izbira ljudi, ki so veliki v ljubezni in čistosti, močni in v dobri volji služiti Bogu. Boga oznanjati in z vsemi močmi voditi druge k njegovi ljubezni, je njihova srčna zadeva. V Fatimi, v Lurdu, v Guadalupi, v La Salettu in v Medjugorju so vidci iz preprostih in revnih družinskih razmer, a polni dobre volje in pripravljeni slediti Bogu. Vidci so morali in še morajo veliko pretrpeti zaradi teh videnj. Bili so zasramovani in zasliševani. V srcu pa so doživljali božji mir. Vedno pa so imeli spovednika, ki jih je vodil. In ob vsem tem so ostali ponižni in skromni, četudi so bili tako bogato obdarjeni.
Pretresljiva so videnja mistikov o življenju in trpljenju Jezusa Kristusa. Verujem, da je Bog potrdil Jezusovo oznanjevanje božjega kraljestva s čudeži. Odpiral je oči slepim, ušesa gluhim, ozdravljal gobavce, obujal mrtve, izganjal hude duhove, spremenil vodo v vino in pomnožil kruh. Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke in še danes na čudežen način posega v našo zgodovino. Te posege pa kot bitje s svobodno voljo lahko sprejmem ali odklonim. Nekateri bodo odvrnili: kaj takšnega ni mogoče! Ti mislijo po človeško in si Boga predstavljajo le po človeško. Kakšen Bog pa je to? Človeški ponos in njihova ošabnost sta jim v oviro, da bi sprejeli takšna sporočila.
Zakaj vsa ta videnja? Zakaj prikazovanja? Kakšen smisel imajo za nas? Premalo poznamo Sveto pismo. Le površno beremo in poslušamo evangelije. Mistiki so videli tudi neznane dogodke iz Jezusovega življenja. (...)

Tako nas vodi Bog tudi po teh mistikih, da lažje doumemo, kaj je njegov sin pretrpel za nas. Premalo poznamo Sveto pismo, premalo ga beremo. Ko sem začel brati videnje blažene Katarine Emmerich, sem bil močno prizadet. Težko sem se ločil od branja. Z drugimi očmi berem sedaj evangelije. Pretresla me je Jezusova ljubezen do ljudi, ki jih je srečal: pa naj je bil Jud, Samarijan ali pa pogan. Vsakega je uslišal, ki je vanj zaupal. Pretresla pa me je tudi ošabnost tistih, ki so ga odklanjali. Noben čudež in nobena beseda jih ni prizadela, ker tega niso hoteli. Manjkala jim je dobra volja in pripravljenost.
Ali ni nova zaveza vrt, poln cvetlic čudežev? Kaj je Bogu nemogoče? Čas za veliko žetev se bliža, in preden bo človek nehal biti, mora biti vse znano: vsa prerokovanja pred Kristusom in po njem. To, kar nam vidci opisujejo, naj nam bo v pomoč, da vzljubimo Kristusovo blagovest in da začnemo po njej živeti. Da, v pomoč in ne v pogubljenje. Trda je namreč Jezusova beseda tem, ki so ga odklanjali in ga še odklanjajo. Tistim pa, ki ga sprejmejo, je obljubil Jezus vso pomoč.
Želim vsem bralcem te knjige, da bi še bolj vzljubili Jezusa Kristusa in mu tudi vedno bolj sledili v vsakdanjem življenju.

pripravlja in izbira Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Za gojitev zdravih medsebojnih odnosov velja: čim več dobrega bomo namenili drugim, tem več bomo prejemali.

(Vinko Škafar)
Četrtek, 7. December 2023
Na vrh