Kaj narediti po četrtem carskem rezu?

Že kar nekaj časa iščem jasen odgovor o stališču Cerkve glede sterilizacije po četrtem carskem rezu. Z medicinskega stališča je že četrti carski rez zelo tvegana operacija, ki ogroža življenje matere. Vem, da je kakršna koli umetna kontracepcija po cerkvenem nauku nedopustna, zanima pa me, ali obstajajo tudi izjemne situacije, kot je moja. Z možem sva bila vedno odprta za življenje, tudi nisva načrtovala četrte nosečnosti, ravno zaradi tega velikega tveganja, pa je bila Gospodova volja takšna, saj sva spočela v času, ko naj to ne bi bilo več možno (v neplodnem obdobju). Zdravnica mi je povedala, da imam ovulacije nepredvidljive, zato se mi ne zdi narobe, če se odločim za sterilizacijo, saj le tako ne tvegam svojega lastnega življenja. Stara sem 35 let, torej je pred mano še nekaj let rodnega obdobja. Razmišljam prav?
Vera
pismo 05 2017bSpoštovana gospa Vera, najprej se vam najlepše zahvaljujem za vaše vprašanje. Izrekam vam občudovanje, da ste se odločili, da sprejmete četrtega otroka, čeprav ste vedeli, da je to tvegano dejanje. Res je medicina danes že precej napredovala in omogoča tudi več rojstev s carskim rezom, kljub temu pa je etično odgovorno, da vzamemo zares opozorila zdravnikov. Končna odločitev je seveda vaša. Cerkev s svojim naukom daje smernice za moralno odločanje vernikov, ne more pa dokončno odločiti v vsakem posameznem primeru.
Sedanji papež Frančišek zelo poudarja, da je pri konkretnih odločitvah pomembno razločevanje, ki pomeni iskanje največjega možnega dobrega v posameznem primeru. Pri tem je potrebno upoštevati nauk Cerkve in specifične okoliščine vsakega posameznega primera. Po njegovem je naloga Cerkve, da spremlja svoje vernike pri njihovih odločitvah. Kot duhovnik imam nalogo, da vas spremljam v tem procesu razločevanja, ki je zahteven. Skupaj z vami želim razmišljati, kakšne so variante in kako se odločiti, da boste lahko živeli v notranjem miru vi in vaša družina – to je tudi Božja volja za vas. Bog je Gospodar in delivec življenja ter si želi življenje.
Verjetno ste seznanjeni, da katoliška Cerkev odločno zavrača vsako neposredno in namerno sterilizacijo. Različni cerkveni dokumenti ponavljajo, da sterilizacija nikoli ni dopustna kot metoda za preprečitev spočetja. Odobravajo zgolj posredno sterilizacijo, kadar zaradi zdravstvenih razlogov pride odstranitve rodilnih organov. Do sedaj se uradna Cerkev še ni neposredno izrekla, kaj narediti po četrtem carskem rezu, vsekakor pa velja, da načelno zavrača sterilizacijo kot metodo za preprečevanje nosečnosti.
Poskušajva sedaj skupaj razmišljati, kaj storiti v vašem konkretnem primeru. V primeru, če bi vam zavezali jajčnike in s tem preprečili možnost oploditve, bi zavarovali svoje življenje, življenje svojih otrok, stabilnost zakonske zveze in možnost zakonske intimnosti. Vaš namen je izbrati življenje v teh težkih okoliščinah. Vsekakor vam ni mogoče očitati, da ne bi bili odprti za življenje, saj imate štiri otroke, za katere želite odgovorno skrbeti tudi v prihodnosti. Želite tudi živeti zakonsko zvezo v zvestobi in izražanju ljubezni. Pri načrtovanju spočetja ne morete računati na vzdržne dneve v ciklusu, ker nimate rednega ciklusa, zato je tveganje še večje. Katere so realne možnosti? Nobena kontracepcija ni popolnoma zanesljiva in – kot ste zapisali – je tudi umetna kontracepcija s strani Cerkve problematična. Zahtevati vzdržno življenje bi bilo za zakonce prevelika zahteva, saj bi lahko postavljalo v nevarnost obstoj in kakovost zakona.

    Papež Frančišek zelo poudarja, da je pri konkretnih odločitvah pomembno razločevanje, ki pomeni iskanje največjega možnega dobrega v posameznem primeru. Pri tem je potrebno upoštevati nauk Cerkve in specifične okoliščine vsakega posameznega primera.
Tveganje za novo nosečnost in peti carski rez je verjetno za vas nevarno in je vprašanje, če je odgovorno do vaše družine. Vsaj tako se razumel vaš položaj.
Kot sem napisal že v izhodišču, je končna odločitev vaša. Spodbujam vas, da se iskreno pogovorite s svojim možem. Predvsem pa je pomembna medicinska indikacija. Vaš zdravnik vam bo lahko povedal, kakšno je tveganje. V primeru dvoma lahko prosite, da vas pregleda in vam svetuje še drug zdravnik. Če ste se z možem odgovorno odločila, da ne bi imela več otrok (tako sem razumel), potem je to tudi pomemben dejavnik pri odločanju. Vaš primer sem posredoval petim svojim kolegom moralnim teologom v Italijo, Nemčijo in ZDA. Vsi so se strinjali, da je v vašem primeru sterilizacija etično dopustna, saj bi morebitna nosečnost za vas predstavljala preveliko zdravstveno tveganje.
Roman Globokar, Pisma. Ognjišče (2017) 5, str. 50

Zajemi vsak dan

Niso redki tisti, ki jih skrbi, kaj bo z našim malim slovenskim narodom, kaj bo z našim jezikom, kulturo. Tudi sam sodim mednje.

(Bogdan Žorž)
Torek, 5. Julij 2022
Na vrh