Rešitev, ko vse več parov ne more imeti otrok?

pismo 10 2021aV Ognjišču ste že pisali o problemu, da mnogi današnji pari ne morejo imeti otrok, zato vam tudi pišem. Pred kratkim me je presenetil hrvaški pater Marko Glogović, ki je na portalu book.hr objavil zanimiv prispevek o dejstvu, da vse več parov ne more imeti otrok. Večina parov ni imela kakšne telesne ali zdravstvene pomanjkljivosti. Omenjeni pater v tem vidi znamenja časa in opozarja, da se veliko parov odloča za skupno življenje brez zakramenta svetega zakona, uporablja kontracepcijo itd. …
Pater išče pomoč za katoliške pare, ki ne morejo imeti otrok. Svetuje jim, naj opravijo dobro življenjsko spoved, predvsem je pomembno, da se spovejo vseh težjih grehov, posebej pa tistih, ki doslej niso bili izpovedani in morda predstavljajo zavoro za blagoslov v potomstvu. Priporoča tudi prejem zakramenta bolniškega maziljenja ter romanje v katero od znanih romarskih središč ter obisk maše tam. Velikokrat pomaga tudi zaobljuba kateremu od svetnikov. Pri tem moramo paziti, da ne zdrsnemo v pogansko miselnost v smislu, da ‘trgujemo’ z Bogom: mi ti ‘damo’ molitev, ti nam daj otroka. Prav tako priporoča tudi skupno molitev devetdnevnice. Zakonski par naj skupaj zmoli vsaj eno molitev dnevno. Pomembno je, da se odrečemo družinskim sporom in zameram. Ti so velika ovira za blagoslov v potomstvu. Priporoča še, naj za molitev prosimo tudi v kontemplativnih ali drugih samostanih in naj se s srcem udeležujemo pobožnosti, kot je npr. evharistično češčenje. P. Glogović še svetuje, naj storimo kakšno dobro delo ljubezni do bližnjega. Taka dobra dela so boljša kot to, da se prepustimo žalosti in temnim mislim.
Misliti mi je dal tudi patrov navedek pesnika Rabindranatha Tagoreja, ki je zapisal, da dokler se otroci rojevajo, Bog ni obupal nad svetom. Ali je danes Bog obupal nad svetom, ko se rojeva tako malo otrok? Pater ne da odgovora, ampak pravi, da je to velika skrivnost. Ta pater, ki dela z družinami in zakonci in mu ti stalno pišejo in prosijo za nasvet. Odločil se je, da je nekaj misli napiše in objavi. Kaj menite vi o njegovem pogledu na ta problem?
Silva

Najprej se vam zahvaljujem za zaupanje. Lahko bi samo dejal, kako naj jaz kaj rečem o patrovih mislih, ko pa je sam v stalnem stiku z ljudmi, ki jih muči problem neplodnosti, saj zatrjuje, da njegov predal poka od pošte, kjer ga ljudje prosijo za nasvet in seveda za molitev. Z njegovimi nasveti se lahko samo strinjam in hvaležni smo mu, da se posveča tudi neplodnim parom, jim stoji ob strani ter jim pomaga in svetuje.
Tudi mene se je dotaknilo vprašanje, ali je Bog obupal nad človekom, da se ne rojeva več otrok. Pesnik je sicer to napisal v trdilni obliki: »Vsak otrok, ki prijoka na svet, prihaja s sporočilom, da Bog še ni obupal nad človekom.« Toda ali nismo tudi ljudje obupali nad sabo? Poznam pare, ki ne želijo imeti otrok. Ne gre sicer za katoliške pare (čeprav so bili številni vsaj krščeni, če že niso prejeli vseh zakramentov), a vendar … Bog pa nikoli ne obupa nad človekom. To dokazujejo tudi patrovi nasveti. Če bi Bog obupal nad nami, bi bili ti nasveti zaman. Ker pa Bog nikoli ne prezre človeka v stiski (in zakonci brez otrok so v stiski), jim pater svetuje, kako naj ravnajo. Med nasveti on omenja tudi posvojitev otrok. Sicer gre pri posvojitvi za posebno poglavje, a jo pater zelo priporoča.
Naj na koncu napišem še to, da bi bilo narobe, da bi vlekli vzročno povezavo med pari, ki ne morejo imeti otrok, in tistimi, ki uporabljajo kontracepcijo in ki brez zakramenta zakona preprosto “živijo skupaj”. Poznam namreč nekaj cerkveno poročenih parov, ki so živeli čisto življenje do poroke in tudi ne morejo imeti otrok. Kakor so tudi pari, ki uporabljajo kontracepcijo in živijo “na koruzi”, pa imajo otroke. Skratka gre za aktualno in občutljivo tematiko, ki jo moramo obravnavati spoštljivo in odgovorno.

RUSTJA, Božo. (Pisma). Ognjišče, 2021, leto 57, št. 10, str. 35.

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh