Page 2 - Cerkev hiša usmiljenja
P. 2

Papež Frančišek
Cerkev, hiša usmiljenja
Uredil Giuliano Vigini
Prevod Marija in Pavel Bratina
Spremna beseda Stanislav Zore, ljubljanski nadškof
Oblikovanje ovitka Benjamin Pezdir
Prelom Matjaž Starc
Izdalo Ognjišče d.o.o., Koper 2015
Urednik knjižnega programa Božo Rustja
Direktor Miha Turk
Naklada 1400 izvodov
Tisk Formatisk

Naročila
Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, 6000 Koper
Tel. 05/6117-220 ali 0590-99-099
ognjisce.narocila@ognjisce.si
Knjige in druge izdaje Ognjišča
si lahko ogledate tudi na spletni strani
http://knjigarna.ognjisce.si

 CIP - Kataložni zapis o publikaciji 
 Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
 27-46
 FRANCISCUS, papež 
       Cerkev, hiša usmiljenja / papež Frančišek ;
 uredil Giuliano Vigini ; [prevod Marija in Pavel
 Bratina ; spremna beseda Stanislav Zore]. - Koper
 : Ognjišče, 2015
 ISBN 978-961-263-167-3
 280847104
   1   2   3   4   5   6   7