Page 6 - Cerkev hiša usmiljenja
P. 6

izročilo Cerkve.« Benedikt XVI. je učil, da je ta od-
ločitev »vključno vsebovana v krščanski veri v ti-
stega Boga, ki je zaradi nas postal ubog, da bi nas
obogatil s svojim uboštvom«. Zaradi tega si želim
ubogo Cerkev za uboge. Ubogi nas lahko veliko na-
učijo. Niso le deležni verskega čuta (sensus fidei),
ampak tudi poznajo trpečega Kristusa zaradi svo-
jega trpljenja. Potrebno je, da se vsi od njih učimo
evangelija. Nova evangelizacija je povabilo, da pri-
znamo zveličavno moč v njihovem življenju in jih
postavimo v središče poti Cerkve. Poklicani smo,
da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasni-
ki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji,
da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo
skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredo-
vati po njih.

Hiša skupnosti

Vveri molimo »Verujem v eno … Cerkev« in s
     tem izpovedujemo, da je Cerkev ena in v sebi
edina. Če pa gledamo na katoliško Cerkev v svetu,
odkrijemo, da obsega skoraj 3000 po vseh celinah
razsejanih škofij: s toliko jeziki, kulturami! (…)
Cerkev je razširjena po vsem svetu! In vendar na
tisoče katoliških skupnosti živi v edinosti. Kako je
to mogoče?

  Zgoščen odgovor najdemo v Kompendiju katekiz-
ma katoliške Cerkve, ki odločno izjavlja: Katoliška
Cerkev razširjena po svetu »ima eno samo vero,

 36
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11