Page 4 - Docat_kaj storiti
P. 4

Naslov izvirnika
DOCAT - Was tun? Die Soziallehre der Kirche
© 2015 YOUCAT Foundation gemeinnützige GmbH, Königstein im Taunus
Nihil obstat: Avstrijska škofovska konferenca (dovoljenje Papeškega sveta za novo
evangelizacijo, 7. aprila 2016)
© za Slovenijo Ognjišče, založniška dejavnost, d. o. o.
Imprimatur:
Izid knjige odobril Nadškofijski ordinariat v Mariboru
Maribor, 28 avgusta 2017, štev.: 334.
Msgr. Alojzij Cvikl DJ
nadškof metropolit
YOUCAT® je mednarodno zaščiten besedni simbol (GM: 011929131).
Uporaba je dovoljena samo s soglasjem YOUCAT Foundatin.

  CIP - Kataložni zapis o publikaciji
  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
  272:3

    DOCAT : kaj storiti? : družbeni nauk Cerkve / [prevod Marjan Turnšek ; ilustracije
  Alexander von Lengerke]. - Maribor : Ognjišče, Slomškova založba, 2017
  Prevod dela: Docat
  ISBN 978-961-265-170-1
  292373760
   1   2   3   4   5   6   7   8   9