Page 5 - Docat_kaj storiti
P. 5

O tej knjigi

DOCAT je poljudna predstavitev socialnega in družbenega
nauka katoliške Cerkve, kot se je razvijal v pomembnejših
dokumentih vse od Leona XIII. naprej. Še posebej mladi
ljudje naj bi se čutili z njim nagovorjene k prebiranju ori-
ginalnih cerkvenih dokumentov in k usmerjanju svojega
delovanja po maksimah resnice, pravičnosti in ljubezni.
Papež Frančišek kristjane vedno znova vabi, da si aktivno
prizadevajo za drugačen, pravičnejši svet: »Kristjan, ki v teh
časih ni revolucionar, ni kristjan.«

Znamenja in njih
pomen

        Pomeni, da je navedeno svetopisemsko mesto iz
        neke druge knjige, ki ti bo pomagalo h globljemu
        razumevanju besedila, ki ga pravkar bereš.

        Pomeni navedek. Navadno podkrepi pomen
        besedila, včasih razvije kakšno napetost ob
        besedilu. Vedno gre za živo soočenje z resnico.

        Navedki, ki so označeni z znakom cerkve sv.
        Petra, vsebujejo aktualna papeževa učenja, a
        tudi pomembne besede njegovega neposrednega
        predhodnika.

        Pomeni razlago pojmov.

        Števila na koncu vsakega besedila so označena
        s kvadratki, ki usmerjajo na tematsko sorodna
        mesta v
        Kompendiju socialnega nauka Cerkve,
        Katekizmu Katoliške Cerkve,
        ali YOUCAT-u.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10