Page 9 - Docat_kaj storiti
P. 9

10

             Stvarstvo varovati: Okolje

                           vprašanja 256 do 269
                     sodeloval Markus Vogt in Bernhard Meuser
Zakaj imajo kristjani poseben odnos do narave in okolja? Zakaj moramo zdaj nekaj narediti
  za ohranitev stvarstva in težiti k trajnostnemu ravnanju z zemeljskimi viri? S TR A N 2 36
              Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 248

                          11

         Življenje v svobodi in nenasilju: Mir

                           vprašanja 270 do 304
                 sodelovali Stefan Ahrens, Nils Baer in Cornelius Sturm
   Zakaj potrebujemo Boga, da pridemo do trajnega in temeljnega miru? Zakaj mora
 biti Cerkev ustanoviteljica miru in kaj lahko doprinese k pomirjanju konfliktov? Zakaj
 radikalni pacifizem (mirovništvo) konfliktov ne rešuje in kdaj se sme odločiti za zadnje

                     sredstvo vojne ? S T R A N 2 50

 dopolnitev Svoboda raziskovanja in njegova možna zloraba Stran 270

              Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 27 2

                          12

          Osebno in družbeno angažiranje:
                    Ljubiti

                           vprašanja 305 do 328
                 sodelovali Elmar Nass, Bertram Meier in Anno Zilkens
  Zakaj se morajo kristjani angažirati in kje se njihovo angažiranje zaželeno: v Cerkvi, v
  družbi, v socialnih stiskah in družbenih sporih, v strankah in združenjih? Zakaj lahko
   kristjani svojim sodobnikom ponudijo stvari, ki jim jih nihče drug ne more dati?

                                  STRAN 274

              Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 298

              Imensko in stvarno kazalo STR AN 304
            Okrajšave svetopisemskih knjig STR AN 307

                  Seznam gesel STR A N 308
               Okrajšave, fotografije STR AN 319
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14