Page 8 - Docat_kaj storiti
P. 8

7

      Blaginja in pravičnost za vse: Gospodarstvo

                           vprašanja 158 do 194
                   sodelovala Hermann von Laer in Martin Schlag
Zakaj ima gospodarstvo svoje lastne zakone? Zakaj je gospodarsko ravnanje samo takrat
 človeško pravično, ko imajo vsi udeleženci nekaj od njega? Zakaj ima trg tudi meje in
             kako lahko reagiramo na globalizacijo? S T R A N 156
              Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 180

                          8

       Oblast (moč) in morala: Politična skupnost

                           vprašanja 195 do 228
                    sodelovala Markus Krienke in Christoph Böhr
  Zakaj politika potrebuje utemeljitve, legitimnost in etične okvirne pogoje, da bi bila
  človeku prijazna in koristna? Zakaj se kristjani morajo vpletati v politiko? Zakaj se
   kristjani zavzemajo za svobodo vseh in za pravičnost do vseh? In zakaj imajo pri
              tem velik interes biti dobri državljani ? S T R A N 184
              Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 206

               9

En svet – eno človeštvo:
 Mednarodna skupnost

                         vprašanja 229 do 255

             sodelovali Gerhard Kruip, Julia Horstmann in Luisa Fischer

Zakaj morajo kristjani reagirati na radikalno spreminjajoč se svet z novimi sredstvi?
Zakaj ima Cerkev posebno odločitev za uboge ter kako naj organizira solidarnost in

                 globalno sodelovanje ? S T R A N 208

dopolnitev Kaj je revščina?	           Stran 217

dopolnitev Globalne javne dobrine/Dobrine svetovne skupnosti Stran 221

Iz pomembnih cerkvenih dokumentov S T R A N 2 34
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13