Butan plin

Energija je za človeka bistvenega pomena. Skozi čas se je naučil izkoriščati energijo ognja, vetra, vode, vse do parnega stroja in ne nazadnje virov, ki so skriti globoko v zemlji, ter seveda elektrike. Med sodobne energente spada tudi plin, ki ga delimo na zemeljski in na utekočinjen naftni plin. In ravno z utekočinjenim naftnim plinom se ukvarjajo v podjetju Butan plin.

1310-034a

Kaj je UNP?

Utekočinjeni naftni plin (UNP) je čist in vsestransko uporaben energent ter okolju najprijaznejše fosilno gorivo. Tehnično gledano je to propan ali mešanica plinov propana ter butana, ki jih pridobivamo pri destilaciji surove nafte ali pri čiščenju zemeljskega plina. Utekočinjeni naftni plin je plin brez barve in vonja. Da bi ga lažje zaznali, mu je dodan odorant, ki mu daje značilen vonj. UNP ima visoko kurilno vrednost, tako denimo 1 kilogram propana proizvede toliko energije kot 6 kilogramov drv oziroma toliko kot 2 kilograma premoga ali 1,33 litrov kurilnega olja. Ker pri izgorevanju ne nastajajo pepel in trdi delci, velja UNP skupaj z zemeljskim plinom za najčistejši in okolju najprijaznejši vir energije.

Zajemi vsak dan

Božji mir je resda najprej Božji dar, a je tudi sad našega truda, našega dela, našega boja, našega prizadevanja za notranjo luč in svobodo.

(Janez Zupet)
Torek, 11. December 2018

Ognjišče na Facebooku

Na vrh