Marijino rojstvo (8. september)

Marijino rojstvo2Svetniške godove obhajamo ob dnevu njihove smrti – rojstva za nebesa. Praznik zemeljskega rojstva obhaja Cerkev samo pri treh osebah: Jezusu, Mariji in Janezu Krstniku, ker je bilo njihovo rojstvo res sveto. Praznik Marijinega rojstva so začeli obhajati v Jeruzalemu. Na kraju, kjer naj bi stala hiša Marijinih staršev, so okoli leta 430 sezidali cerkev sv. Ane, ki ji pravijo tudi cerkev Marijinega rojstva. Sedanja cerkev je iz križarskih časov in v njej je od vsega začetka 8. slavje Marijinega rojstva. Ta datum je sprejela tudi zahodna Cerkev. Praznik Marijinega rojstva je prešel v rimsko bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja. V prvi polovici 8. stoletja je sinoda v Salzburgu določila, naj se praznik Marijinega rojstva obhaja slovesno. To je veljalo tudi za Slovence, ki so bili v območju salzburške škofije. Že iz tistih časov sta slovenski imeni ‘veliki’ in ‘mali šmaren’ za praznika Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva. Med tema dvema praznikoma verni ljudje že od nekdaj radi romajo v Marijina svetišča, posejana po naši domovini. (sč) - Na sliki: Andrej Herrlein, Marijino rojstvo (1811), olje na platno, Polhov Gradec ž. c. Marijinega rojstva.

Marijino rojstvo1Marijinemu rojstvu je pri nas posvečeno 22 cerkva: 11 župnijskih, 11 podružničnih (od teh so štiri romarske) in ena kapela. V LJ nadškofiji naštejemo osem ž. c.: Cerknica (1),  Homec (2),  Polhov Gradec (3),  Primskovo na Dol. (6),  Rob (7),  Sveta Gora (Zasavska – romarska) (8),  Šmarje - SAP (ovitek)  in Velike Lašče (12);  poleg teh pa sta v škofiji še dve p. c.: na Runarskem (Bloke) in romarska na Kureščku (Ig) (11).  – V KP škofiji ni nobene ž. c. posvečene Rojstvu Device Marije, imajo pa štiri p. c.: Temljine (Podmelec), Kačiče (Rodik) (5),  Police (Šentviška gora) in Fojana Barbana (Šlovrenc v Brdih) (16).  – Tudi v NM škofiji nimajo nobene ž. c., Marijinemu rojstvu pa so posvečene štiri p. c.: v Vojni vasi (Črnomelj), Vrčicah (Semič) (15),  Šmarju (Šentjernej) (17)  in romarska na Trški gori (Št. Peter - Otočec) (4).   – V MB nadškofiji sta Marijinemu rojstvu posvečeni dve cerkvi: Negova (9)  in Slivnica pri Mariboru (13).  – V CE škofiji je Marijinemu rojstvu posvečena p. c. cerkev Sv. Marije - Matere Božje, (romarska) na Svetih gorah (Sv. Peter pod Svetimi gorami) (10).  – V MS škofiji je Marijinemu rojstvu posvečena ž. c. v Tišini (14),  imajo pa tudi kapelo Marijinega rojstva v Čentibi. (mč)

 Marijino rojstvo3

 

 

 

 

 

 

 Šmarje - SAP

Čuk M. in S., Svetniški domovi, v: Ognjišče (2018) 09, str. 115.

Marijino rojstvo3a  Marijino rojstvo3b     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajemi vsak dan

Vedno se moramo zavedati te neizprosne zakonitosti: na svet lahko prinesemo le toliko Božjega kraljestva, kolikor ga nosimo v sebi.

(Albert Schweitzer)
Petek, 19. Julij 2024
Na vrh