Nedelja Božje besede

slika.pngNa drugem vatikanskem koncilu (1962–1965) so pred vsakim zasedanjem škofov vsega sveta v procesiji prinesli Sveto pismo in ga počastili. Pomemben sad tega koncila je dogmatična konstitucija o Božjem razodetju, ki vernikom zelo priporoča branje Svetega pisma; spremljati ga mora molitev, "da to branje postane pogovor med Bogom in človekom". V duhu tega priporočila so slovenski škofje na predlog svetopisemskih strokovnjakov leta 1990 zadnjo nedeljo januarja razglasili za nedeljo Svetega pisma. Spoznavali naj bi vrednost Božje besede za naše življenje. Za otroke matere Cerkve je Sveto pismo "trdnost vere, hrana in neusahljiv studenec duhovnega življenja" (Kompendij KKC 24). Spodbudila naj bi nas, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam njegovo vsebino razlagajo.  ... Leta 2019 je papež Frančišek v apostolskem pismu Apperuit Illis določil, da nedeljo 26. januarja 2020 prvič praznujemo kot nedeljo Božje besede. Glavno vodilo nedelje Božje besede je oznanilo vstalega Kristusa učence vabi k iskanju vedno novih načinov izražanja, da bi moglo biti Sveto pismo živo pravilo življenja Cerkve.

nedelja bozje besede23Nedeljo Božje besede bomo v Sloveniji, tokrat četrtič na ravni vesoljne Cerkve, obhajali 22. januarja 2023 pod geslom: »Razširi prostor svojega šotora, razpni pregrinjala svojih bivališč« (Iz 54,2)

Geslo se navezuje se na sinodalni proces, ki se bo sklenil s škofovskim zasedanjem oktobra 2023. Sestavljalci dokumenta za celinsko fazo so v Frascatiju v duhu sinodalne metodologije poslušanja, pogovora in razločevanja pregledali povzetke, ki jih je med škofijsko fazo sinodalnega procesa pripravilo 112 škofovskih konferenc, vzhodne katoliške Cerkve, redovne skupnosti, cerkvena združenja in gibanja. Odziv krajevnih Cerkva je bil izjemen. Iz sinteze njihovega dela so udeleženci zasedanja pripravili dokument, ki je preveden tudi v slovenščino.

Nedelja Božje besede je pobuda, ki jo papež Frančišek izroča celotni Cerkvi, da bi se krščanska skupnost osredotočila 'na veliko vrednost, ki jo ima Božja Beseda v vsakdanjem življenju'. 30. septembra 2019, ob 1600. obletnici smrti sv. Hieronima, velikega učenjaka Svetega pisma, ki ga je iz izvirnih besedil prevedel v latinščino, je papež objavil apostolsko pismo Aperuit illis, s katerim je določil, da bo od letos naprej tretja nedelja med letom na poseben način posvečena Božji Besedi. (nadškof Rino Fisichella, predsednik Papeškega sveta za pospeševanje nove evangelizacije)

Nedelja Božje besede ima tudi ekumenski pomen, saj jo obhajamo na tretjo nedeljo med letom, ki je v bližini dneva dialoga med judi in katoličani ter tedna molitve za edinost med kristjani. Seveda ne gre zgolj za časovno sovpadanje, ampak za izbiro, ki zaznamuje nadaljnji korak na področju ekumenskega dialoga, saj postavlja Božjo Besedo v središče prizadevanja, h kateremu so kristjani poklicani vsak dan.

več
Zavod Biblično gibanje  na spletni strani  https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/

pripravlja: mč

Zajemi vsak dan

Kadar mislimo, da je vse izgubljeno, moramo le zaklicati: »Gospod, reši nas, potapljamo se!« Kajti naš Gospod je tik ob nas.

(Sv. Janez M. Vianney)
Petek, 31. Marec 2023
Na vrh