Misli Simone Weil

Simone Weil

+ Človek na tem svetu potrebuje ne kakršnokoli stvar, marveč katerokoli osebo, ki mu podari občutek pomembnosti.

+ V ljubezni do bližnjega posnemamo božjo ljubezen, ki je ustvarila nas same kakor tudi vse naše soljudi.

 + Ljubiti s čisto ljubeznijo pomeni zavestno sprejeti in spoštovati razdaljo med seboj in tistim, kar ljubiš.

+ Kadar resnično ljubimo nesrečnika, ga ne ljubimo v Bogu, temveč ga Bog ljubi v nas. Če pa smo sami nesrečni, je Bog v nas tisti, ki ljubi ljudi, kadar nam hočejo dobro.

+ Le tisti, ki ima čut za božje, more upati, da ga bo odkrilo in našlo ... Človeku ni dano, da bi se približal Bogu, le Bog se more približati človeku.

+ Da je duša šla skozi ogenj božje ljubezni, ne prepoznam po tem, kako kdo govori o Bogu, ampak po tem, kako govori o božjih stvareh.

+ Milost je napolnitev, ki se uresniči samo tam, kjer je praznina, katera jo more sprejeti - in to praznino ustvarja milost sama.

+ Če ne ljubimo stvarstva, ki ga vidimo, kako bomo mogli z resnično ljubeznijo ljubiti Boga, ki nam je neviden? Nič namreč ni lažjega kot ljubiti z namišljeno ljubeznijo.

+ Moja stvar je misliti na Boga. Stvar Boga je, da misli name.

+ Človek le redko ve, da je boljše biti nesrečen kakor varan.

+ Prijateljstvo je čudež, ko človek privoli, da bo v neki razdalji in se ne bo prav nič približal osebi, ki jo sicer potrebuje kot kruh.

+ Vsak dogodek, ki se izvrši, je zlog, ki ga izreče glas Ljubezni same.

+ Svet je govorica, s katero nam govori Bog. Vesolje je Božja beseda.

+ Vera je izkustvo tega, da ljubezen razsvetli razum.

+ Bližnji je ogledalo, v katerem spoznavamo sebe, če bližnjega ljubimo kakor sami sebe.

+ Dva jetnika v sosednjih celicah se sporazumevata med seboj s trkanjem po zidu. Zid ju ločuje, toda isti zid jima omogoča stik. Vsaka ločitev nas lahko poveže.

 

zbira Marko Čuk

Zajemi vsak dan

Ko je Sin postal človek, nam ni mogel razodeti drugega kot Očetovo ljubezen in svojo ljubezen do Očeta ter ljubezen obeh do nas.

(Hans Urs von Balthasar)
Nedelja, 7. Junij 2020
Na vrh