Filip (1. stol.)

11. oktober

Apostolska dela poročajo, da je prva krščanska občina v Jeruzalemu na pobudo apostola Petra izvolila sedem diakonov (Apd 6,5 ss.). Med njimi je bil poleg prvega mučenca Štefana najbolj znan sv. Filip. Sveto pismo ga imenuje tudi blagovestnik (evangelist), ker je tako navdušeno in spretno oznanjeval Kristusov evangelij (Apd 21,8). Gotovo so mu zaupali službo pomočnika pri delu apostolov, ker se je izkazal kot dober Jezusov učenec. Bil je helenist, kar pomeni, da je govoril tudi grško, in se je zaradi večjega znanja povsod dobro znašel. Služba diakona, ki mu je nalagala dolžnost pravičnosti in ljubezni do zapuščenih vdov in sirot, je bila zanj hkrati šola višje krščanske popolnosti. Dober glasnik božje resnice mora znati jezike, biti poznavalec duš in njihov dobrotnik. Vse to je bil Filip in vrh tega še neutrudno delaven.

FilipPo mučeništvu diakona Štefana je odšel v Samarijo, kjer je spreobrnil množico ljudi in jih krstil, med njimi čarodeja Simona Maga, "veliko božjo moč" (Apd 8,4–11). Spremljal ga je glas čudodelnika. Sam božji angel ga je poslal na pot iz Jeruzalema v Gazo, da je tam razložil Jeremijevo prerokbo o Mesiju učenemu visokemu dvorjanu etiopske kraljice in ga krstil (8,26–39). Duh Gospodov je nato vzel Filipa, ki se je znašel v Azotu blizu morja in od tod krenil oznanjajoč blagovest v Cezarejo, sedež rimskih upraviteljev za Palestino (Apd 8,38–40), 115 km severno od Jeruzalema. Tam se je nastanil z ženo in štirimi hčerami. Te so bile prerokinje, to je navdihnjene (karizmatične) osebe, ki so bile v veliko pomoč prvi Cerkvi. Tam je pozneje imel v gosteh sodelavce apostola Pavla in tega samega, ko je po tretjem misijonskem potovanju odšel v Jeruzalem. Pri Filipu se je dogodilo, da je drugi prerok (karizmatik) Agab vzel Pavlov pas, ga zveza in napovedal, da ga bodo tako zvezali Judje v Jeruzalemu in izročili poganom (Apd 21,8–12). Sveto pismo Filipa pozneje ne omenja več. Za nas je dovolj, če po tem sklepamo na veliko apostolsko vnemo diakona Filipa, ki ga smemo šteti med najbolj ljubeznive svetnike apostolske dobe. - Latinska liturgija je god diakona Filipa dolgo praznovala 6. junija, grška 11. oktobra, abesinska pa (v zvezi s spominom na etiopskega dvorjana) 14. oktobra. V Jeruzalemu ga tudi katoličani obhajajo 11. oktobra.

Zajemi vsak dan

Ker stvarstvo služi tebi, Stvarniku, se potrudi za to, da kaznuje krivične, popušča pa, da deli dobrote tistim, ki zaupajo vate.

(Knjiga modrosti)
Torek, 22. Junij 2021
Na vrh