Zakrament – sveta skrivnost

Pri verouku smo se učili o sedmih 'zakramentih', od Kristusa postavljenih svetih znamenj, ki človeka posvečujejo, mu podeljujejo božjo milost. Zanima me pomen izraza 'zakrament'. (Evgen)

Zakrament – sveta skrivnostV klasični latinščini pred krščanstvom je beseda 'zakrament' pomenila prisego (zvestobe) , službeno prisego, misterij, skrivnost. Beseda je izpeljana iz latinskega 'sacer', ki pomeni svet, Bogu posvečen. V Svetem pismu beseda 'zakrament' pomeni najprej skrivnost, od Boga razodeto resnico, ki presega naš razum (v hrvaščini 'svetotajstvo'). V liturgičnem jeziku katoliške Cerkve pa s to besedo označujemo obrede, sveta znamenja, s katerimi se človek posvečuje. Kristus je postavil in Cerkvi izročil sedem zakramentov, ki so razdeljeni na zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, birma, evharistija) , zakramenta ozdravljenja (pokora in bolniško maziljenje) ter zakramenta v služenju občestvu in poslanstva (mašniško posvečenje ali sveti red in zakon). Sedmeri zakramenti se dotikajo pomembnih trenutkov krščanskega življenja, vsi pa so naravnani na evharistijo (KKC 250). (sč)

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh