Ljudsko petje pri maši

Pregovor lepo pravi: »Kdor poje, dvakrat moli.« Če pri maši ne pojemo, mi nekaj manjka. V naši župniji ob nedeljah pojejo samo na koru in sicer take pesmi, ki jih mi ne znamo. Po drugih župnijah v okolici pri maši veliko poje vsa cerkev. Kakšna so cerkvena navodila? (Marcela)

Ljudsko petje pri mašiKonstitucija o svetem bogoslužju, ki je prvi dokument drugega vatikanskega koncila, posveča šesto poglavje cerkveni glasbi in petju. Tam omenja gregorijansko petje (koral), ki rimska Cerkev daje prvo mesto. Za večglasno (zborovsko) petje pravi, "naj se ne izključuje iz liturgičnih opravil". Na tvoje vprašanje, kakšna so cerkvena navodila glede ljudskega petja pri bogoslužju, ta dokument jasno odgovarja: »Ljudsko nabožno petje je treba skrbno gojiti, da se bodo pri pobožnostih in svetih opravilih ter pri samih liturgičnih dejanjih mogli po pravilih in določbah rubrik razlegati tudi glasovi vernikov« (B 118). Odlok o splošni ureditvi Rimskega misala (2002) glede petja pri bogoslužju naroča, da si je treba za petje pri mašnem opravilu "zelo prizadevati, v skladu z značajem naroda in zmožnostmi vsakega svetega zbora" (40). Značaju Slovencev je petje 'v krvi', zato je prav, da po naših župnijah gojimo (tudi) ljudsko petje. (sč)

Zajemi vsak dan

Človek brez poslanstva se počuti brez vrednosti. Poslanstvo je osnovni del človeške osebe in skupnosti.

(Vinko Kobal)
Petek, 12. August 2022
Na vrh