Jezusove in naše skušnjave

Vsako leto na prvo postno nedeljo poslušamo evangeljsko poročilo o tem, kako je hudič v puščavi skušal Jezusa. Jezus je vse tri njegove skušnjave odločno zavrnil. Kaj nam je hotel s tem povedati? (Dora)

Jezusove in naše skušnjaveKaj je njegov prvi nauk za nas, lepo pove sv. Avguštin: »Naše življenje na tem svetu ne more biti brez skušnjav, ne napredek brez preizkušenj. Nihče namreč sebe ne spozna, če ni skušan, tudi ne more prejeti krone, če ni zmagal, zmagati pa ne more, če se ni bojeval: boriti pa se more samo, če ima sovražnika in preizkušnje.« Drugi nauk: Jezus je dopustil, da ga je hudič trikrat skušal, da nas opogumi v skušnjavah in nam pokaže, da skušnjava, se pravi, vse tisto, kar človeka mika, da bi storil kaj zoper Božjo voljo, še ni greh. Najpomembnejši pa je tretji nauk: Jezus ni bil samo skušan, ampak je tudi zmagal. Če se ne bi pustil skušati, bi nas ne mogel naučiti zmagovati, kadar smo skušani. Zmagovali bomo, če po njegovem zgledu hudiča odločno zavrnemo in se z njim ne pogajamo. (sč)

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh