Podobe na ikonostasu

Na romanju po srbskih samostanih smo občudovali bogastvo svetih podob v njihovih cerkvah. Posebno so nas prevzele podobe na sprednji strani, ki imajo vrata, skozi katera vstopajo pri bogoslužju vstopajo duhovniki. Kaj predstavljajo podobe na tisti steni? (Judita)

na kratko-08-2014b'Stena' s svetimi podobami – pregraja, ki v vzhodnih cerkvah ločuje prezbiterij (prostor za duhovnike) od cerkvene ladje (prostora za vernike) in včasih sega do vrha, se imenuje ikonostas. V cerkvah bizantinskega obreda ima tri vrata: v sredini carska za duhovnika in diakona. Na teh vratih je običajno upodobljeno Gospodovo oznanjenje začetek našega odrešenja – s štirimi evangelisti, desno stoji ikona Kristusa, levo pa ikona Bogorodice (Božje Matere). Desno od južnih vrat je upodobljen Janez Krstnik, levo od severnih a zavetnik cerkve. Nad carskimi vrati je naslikana Zadnja večerja, na vsaki strani pa največji prazniki, nad temi Sveta Trojica z apostoli, še višje Marija s starozaveznimi preroki, na vrhu pa križ z Marijo in apostolom Janezom. Vzhodni kristjani, ki imajo svete podobe v velikih časteh, zelo spoštujejo tudi ikonostas. (sč)

Zajemi vsak dan

Vsakič ko z ljubeznijo srečamo kakega človeka, bomo zmožni odkriti nekaj novega o Bogu.

(papež Frančišek)
Sobota, 3. Junij 2023
Na vrh