Blagoslov grobov

Iz svojih otroških let se spominjam, da je naš župnik več dni po spominu vernih duš (2. novembra) na pokopališču hodil od groba do groba. Ob vsakem grobu je molil in ga blagoslovil. Ali je ta običaj še v veljavi? (Severina)

na kratko-11-2014cZdaj je v veljavi opravilo za rajne na praznik vseh svetih popoldne ob velikem križu sredi pokopališča, ki razodeva krščansko upanje na vstajenje rajnih s Kristusom. Obred ima vstajenjski in velikonočni značaj ter obsega pozdrav, molitev, berili, nagovor, prošnje vernikov za vse rajne, zaključi se z blagoslovom grobov. Preden gre duhovnik s strežniki (sodelavci) med grobove, ob katerih so svojci rajnih, navzoče povabi: »Zdaj bomo blagoslovili grobove in rajne, ki počivajo na tem pokopališču. Blagoslov kliče Božjo ljubezen na duše naših rajnih. Naj ga spremlja naša molitev in pesem.« Če je pokopališče manjše, se lahko ustavi ob več grobovih, na velikem pokopališču pa blagoslovi grobove na vse strani od križa. Po krščanskem gledanju je grob znamenje naše želje, da bi pokojni nikoli ne izginili iz našega spomina. Z njimi smo združeni v molitvi, ki jo navdihuje vera, da naši pokojni večno živijo v Bogu Stvarniku in Odrešeniku. (sč)

Zajemi vsak dan

Srce pravi, da Sveti Duh resnično biva v naši sredi. Iz sleherne modre besede zveni, iz vsake molitve. Povezuje nas z vsemi, ki verujejo vanj.

(Emilijan Cevc)
Nedelja, 23. Januar 2022
Na vrh