Češčenje Matere Božje ob sobotah

Naš župnik ob sobotah, ko na koledarju ni nobenega praznika ali svetniškega goda, izbere mašni obrazec v čast Materi Božji. Razložil nam je, da je sobota na poseben način posvečena njej. Zanima me, od kdaj in zakaj? (Polde)

na kratko-12-2014bZa nas kristjane je nedelja, ko obhajamo spomin Jezusovega vstajenja, prvi dan tedna, torej je sobota konec in v nekem smislu krona tedna. Za Jude je bila sobota praznični dan in sprva so jo kristjani, ki živeli med njimi, imeli za 'sopraznik'. Soboto so posvetili Mariji že v . stoletju v Rimu in postopoma drugod na Zahodu. To so utemeljevali z več razlogi, naj navedem samo dva. Prvi se nanaša na stvarjenje sveta, kakor o njem poroča Sveto pismo. Kakor je Bog v soboto dovršil snovni in sploh naravni svet, tako je v Mariji in po Mariji vzpostavil začetek novega sveta – duhovnega in nadnaravnega, ki ima svoje središče v Kristusu, Marijinem sinu. Drugi pa se opira na Jezusovo smrt in vstajenje. Na soboto, dan po Jezusovi smrti, je Marija edina ohranila popolnoma trdno in nedotaknjeno vero v njegovo vstajenje, bolj trdno vero kakor vsi apostoli ali kateri koli učenec. (sč)

Zajemi vsak dan

Gospod, vodi me v svoji pravičnosti zaradi mojih sovražnikov, uravnavaj svojo pot pred mano.

(Psalm 5)
Četrtek, 2. December 2021
Na vrh