Čemu še cerkvene zapovedi?

V Katekizmu katoliške Cerkve je ob razlagi deseterih božjih zapovedi zapisano, da jih je "v srce človeškega bitja vrezal Bog", spoznamo pa jih po glasu vesti, ki vsem govori: »Delaj dobro in vzdrži se hudega«. Čemu so torej potrebne cerkvene zapovedi? (Vida)

na kratko 02 2015cCerkvene zapovedi gotovo nimajo enake 'teže' kot božje zapovedi, ki so obvezujoče in osrečujoče za vse. Cerkvene pa, kot že samo ime pove, so namenjene tistim, ki so z zakramentom svetega krsta postali člani Cerkve. Ta ima pravico, da jih kot Mati in Učiteljica vodi na poti za Kristusom. Katekizem katoliške Cerkve – Kompendij na vprašanje, kakšen smoter imajo cerkvene zapovedi, pojasni: »Petere cerkvene zapovedi imajo za svoj cilj, da vernikom zagotavljajo nujno potrebno najmanjšo mero duha molitve, zakramentalnega življenja, nravnega prizadevanja in rasti ljubezni do Boga in do bližnjega« (431). Tako pomaga kristjanom, da "s svojim življenjem pritegujejo ljudi k veri v resničnega Boga, gradijo Cerkev, preoblikujejo svet v duhu evangelija in pospešujejo prihod božjega kraljestva" (433). (sč)

Zajemi vsak dan

Zelo moder je, kdor ni vihrav v ravnanju, a tudi ne vztraja trmasto pri svojem. Ni ravno znamenje modrosti, če vsakemu verjameš na besedo in takoj razneseš, kar slišiš ali verjameš.

(Tomaž Kempčan)
Sobota, 30. Maj 2020
Na vrh