God Žalostne Matere božje

Ko sem listal stare koledarje, sem odkril, da je bil nekdaj god Žalostne Matere božje dvakrat v letu: na cvetni petek (konec marca ali v prvi polovici aprila) in 15. septembra, kot je še danes. Odkod ta dvojnost? (Bogomir)
na kratko 09 2015aDvojno praznovanje godu Žalostne Matere božje ima zgodovinsko podlago. Starejše je tisto na cvetni petek, ki je bolj poudarjalo Marijino bolečino pod križem na Kalvariji. Uvedli so ga leta 1423 v Kölnu kot zadoščenje za početje husitov, ki so uničevali Marijine podobe, in so ga obhajali sprva samo v Nemčiji, za vso Cerkev ga je uvedel papež Benedikt XIII. leta 1727. Ponekod so ga imenoval “petek Marijinih žalosti”. Poleg tega so redovniki serviti (Služabniki bl. Device Marije) od leta 1668 obhajali spomin Marijinih žalosti na tretjo nedeljo v septembru. Papež Pij VII. je leta 1814 v spomin na srečno vrnitev iz Napoleonovega ujetništva septembrsko obhajanje raztegnil na vso Cerkev. Sv. Pij X. je določil, naj bo god Žalostne Matere božje 15. septembra, osem dni po prazniku njenega rojstva. Od leta 1960 obhajamo samo tega, vendar je bil spomin Žalostne Matere božje v koledarjih še nekaj let tudi na cvetni petek. (sč)

Zajemi vsak dan

V Božjem načrtu je vsak človek poklican k razvoju, zakaj vsako življenje je klic. Ob rojstvu je vsem dan v kali skupek zmožnosti in lastnosti, s katerimi moramo roditi sadove.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. Julij 2020
Na vrh