Sveti Jurij in zmaj

Sveti Jurij je svetnik, ki je poznan in priljubljen po vsem krščanskem svetu. Upodabljajo ga kot mladega viteza ne belem konju, ki s sulico prebada zmaja. Na čem sloni ta upodobitev? (Simon)
na kratko 04 2016cPo starem izročilu je bil sv. Jurij rimski častnik, ki je umrl kot mučenec za časa cesarja Dioklecijana. Njegov grob je v palestinskem mestu Lida. Njegovo češčenje so na Zahodu širili križarji, ki so ga predstavljali kot vzor krščanskega viteza in začeli so ga upodabljati tako, kot omenjaš. Znamenita Zlata legenda (13. stol.) ga je namreč prikazovala kot bojevnika s krvoločnim zmajem, ki je živel v mlaki blizu cesarskega mesta in je vsak dan terjal hrano. Ko je zmanjkalo živali, so mu morali dati ljudi, nazadnje kraljevo hčerko. Tedaj pa je nastopil junak Jurij, ki je zmaja ubil. Zmaj, ki o njem govorijo legende, tudi slovenske, pomeni satana, ki je naslikan v Razodetju sv. Janeza: »Nato se je v nebesih razvnela vojska ... Veliki zmaj, stara kača, ki se imenuje Hudič in Satan in ki zapeljuje vesoljni svet, je bil vržen na zemljo« (Raz 12,7-9). Pomeni pa tudi poganstvo, cesarja Dioklecijana, greh in vse zlo. (sč)

Čuk, Silvester, (Kratki odgovori), Ognjišče (2016) 4, str. 47

Zajemi vsak dan

Resnica, ki jo iščemo, resnica, ki našim korakom podeljuje smisel, nas razsvetljuje, kadar se nas dotakne ljubezen.

(papež Frančišek)
Petek, 18. Januar 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh