Ali je bil sveti Pavel res apostol?

Evangelisti Matej, Marko in Luka naštevajo imena dvanajstih učencev, ki jih je Jezus imenoval apostole. Potem ko si je izdajalec Juda Iškarijot vzel življenje, so enajsteri apostoli za njegovega naslednika izvolili Matija, da jih je bilo spet dvanajst, kot je določil Jezus. Od kod svetemu Pavlu naslov apostol? (Gregor)

Ali je bil sveti Pavel res apostol?

Ko so apostoli volili Judovega naslednika, sta kandidata morala izpolnjevati dva pogoja: da sta skupaj z njimi hodila z Jezusom od njegovega krsta v Jordanu do dneva, ko je bil vzet v nebo, in da morata biti priča Jezusovega vstajenja. Pavel v svojih pismih sebe imenuje "apostol ne od ljudi in tudi ne po človeku, temveč po Jezus Kristusu" (Gal 1,1). Za apostola – glasnika evangelija – ga je poklical sam Jezus, ki se mu je silovito razodel na poti v Damask (Apd 9,5; 22,8; 26,14). Večkrat v svojih pismih poudarja, da je od Boga poklicani apostol: Bog sam mu je razodel svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani (Gal 1,16); prikazal se mu je vstali Kristus. Tu v vsej ponižnosti pripominja: »Jaz sem najmanjši izmed apostolov in nisem vreden, da bi se imenoval apostol, ker sem preganjal božjo Cerkev« (1 Kor 15,9). Prav zaradi te njegove ponižnosti ga je Bog izbral za največjega oznanjevalca evangelija v zgodovini. (sč)

Zajemi vsak dan

Pravičen si, Gospod, v vsem, kar si storil, vsa tvoja dela so resnična in tvoja pota prava, vse tvoje sodbe so resnica.

(prerok Daniel)
Četrtek, 28. September 2023
Na vrh