Nedelja

povejmo z zgodbo 09 2005William Wilberfance je bil član angleškega parlamenta v začetku 19. stoletja. Znan je po tem, da je parlament prepričal, da je z zakonom prepovedal suženjstvo v angleških kolonijah.
Seveda to ni bilo lahko. Wilberfac se je trudil celih dvajset let, da je zbral koalicijo zakonodajalcev, ki je napisala nov zakon. Duhovna moč in moralni pogum parlamentarca sta bila neizčrpna.
V njegovem življenju ne moremo mimo pomembne stvari, ki se je zgodila 1901. Takrat so govorili, da je Wilberfance med ministrskimi kandidati. Njega je najbolj skrbelo, kako bo potekal odločilni sestanek. Štiri dni se je tako ubadal s tem, da je pustil ob strani vse druge stvari. Sam je dejal, da je ta njegova ambicija škodovala njegovemu življenju. Rešitev je prinesla nedelja.
V svoj dnevnik je ob koncu tedna, ki ga je zaznamovalo sanjarjenje o visokem političnem položaju, zapisal: »Naj bo blagoslovljen Bog za dan počitka in verskih opravil, ko skrbi za ta svet dobijo svojo pravo težo. Častihlepnost samo ovira rast«. Wilberfance je tako odkril pravi, osvobajajoči pomen nedelje.

zgodba je objavljena tudi v knjigi Zgodbe za pogum (zbral Božo Rustja). Ognjišče. Koper. 2009. str. 27.

Če zadržiš svojo nogo na soboto,
da ne delaš po svoji volji na moj sveti dan,
če imenuješ soboto užitek in Gospodov sveti dan častitljiv
če ga častiš, namesto da bi šel po svojih poteh,
namesto, da bi iskal svojo voljo in govoril prazne besede,
tedaj se boš veselil pred Gospodom,
dal ti bom, da boš jezdil čez višine dežele,
dal ti bom, da boš užival dediščino svojega očeta Jakoba.
Iz 58, 13 - 14

 Opozoril sem Judove odličnike in jim rekel: »Kaj je ta hudobija, kaj počenjate in tako oskrunjate sobotni dan? Ali niso tako delali vaši očetje in je naš Bog nad nas in nad to mesto poslal vso to nesrečo? Vi pa še povečujete srd nad Izraelom, ko oskrunjate soboto.« Neh 13, 17- 18

Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti, ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat. 2 Mz 20, 8

Nato jim je (Jezus) govoril: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote. Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote.« Mr 2, 27 – 28

Rustja B., Ognjišče (2005) 09, str. 59

Zajemi vsak dan

V Božjem načrtu je vsak človek poklican k razvoju, zakaj vsako življenje je klic. Ob rojstvu je vsem dan v kali skupek zmožnosti in lastnosti, s katerimi moramo roditi sadove.

(sv. Pavel VI.)
Sobota, 4. Julij 2020
Na vrh