Izpit

povejmo z zgodbo 02 2006dŠtudentje filozofije so bili pred zaključnim izpitom iz logike, ki je veljal za dokaj težkega. Profesor je slušateljem dovolil, da prinesejo s seboj navaden list papirja, na katerega si lahko napišejo čimveč podatkov.
Na dan izpita je večina kandidatov res prinesla s seboj do roba popisane liste. Eden od študentov pa je imel s seboj popolnoma prazen list. Preden je sedel pred profesorja, je položil prazen list papirja na tla in prijatelju, ki ga je pripeljal s seboj, rekel, naj stopi na list. Ta prijatelj je bil namreč študent logike na podiplomskem študiju. Študentu na izpitu je »ponudil« vse potrebne informacije. Samo ta študent je dobil čisto desetko!

zgodba je objavljena tudi v knjigi Zgodbe za pogum (zbral Božo Rustja). Ognjišče. Koper. 2009. str. 39.

Vemo, da človek ni opravičen po delih postave, ampak edinole po veri v Jezusa Kristusa. Zato smo mi začeli verovati v Kristusa Jezusa, da bi bili opravičeni po veri v Kristusa in ne po delih postave. (Gal 2, 16)

povejmo z zgodbo 02 2006bToda Bog, ki je bogat v usmiljenju, nas je zaradi velike ljubezni, s katero nas je vzljubil, čeprav smo bili zaradi prestopkov mrtvi, skupaj s Kristusom oživil – po milosti ste bili namreč odrešeni – in z njim nas je obudil in nas posadil v nebesa v Kristusu Jezusu, da bi v prihajajočih vekih pokazali v svoji dobrosrčnosti do nas v Kristusu Jezusu čezmerno bogastvo svoje milosti. (Ef 2, 4 – 7)

Ko pa sta se pojavili dobrota in človekoljubnost Boga, našega odrešenika, nas je rešil, a ne zaradi del pravičnosti, ki bi jih storili mi, marveč po svojem usmiljenju, s kopeljo prerojenja in prenovitve po Svetem Duhu. (Tit 3,4-5)

 povejmo z zgodbo 02 2006a              povejmo z zgodbo 02 2006c

RUSTJA, Božo. (Zgodba s srcem). Ognjišče, 2006, leto 44, št. 2, str. 58-59.

Zajemi vsak dan

Edini razlog, da človek postane kristjan, je ta, da s tem lažje pošteno živi, da se drži Božje postave, da Boga bolj ljubi in mu služi ter tako pridobi večno srečo v nebesih.

(Friderik Baraga)
Sobota, 19. Januar 2019

Ognjišče na Facebooku

Na vrh