Page 15 - Drobne zgodbe z biserom
P. 15

Dobri in slabi sosedje............................................... 47
Kako različna soseda................................................ 50
Jezusov in Judov obraz............................................ 52
Plačati na koncu........................................................ 54

Prisluhniti drugemu..................55

Afriški govornik........................................................ 57
Poslušati in slišati..................................................... 58
Čas za bahanje........................................................... 59
Lev in bik................................................................... 60
Umetnost pogovora.................................................. 61
Logika......................................................................... 62
Olje prijaznosti.......................................................... 63
Moč vstajenja............................................................. 64
Ustaviti se.................................................................. 66
Slabo slišim................................................................ 67

Kar Bog stori,
vse prav stori..................................69

Božji načrti v našem življenju................................. 71
Saditi debel krompir................................................. 73
Kje so tvoje sposobnosti?......................................... 74
Nepoznana vrednost................................................ 75
Osredotočiti misel..................................................... 76
Čevljar Ananija.......................................................... 77
Čevlji na goseh.......................................................... 81
Orel in kača................................................................ 82
Plimsolovo znamenje............................................... 83
Čudežna pomnožitev časa...................................... 84
Buče in želod............................................................. 85

	 163
   10   11   12   13   14   15   16   17   18