Page 13 - Drobne zgodbe z biserom
P. 13

- orodje v božji roki 79  	 - se izmikati 128
	 - poln hvale 59      	 - sposobnost za 152
	 - poslanstvo 132      denar
	 - potrebuje trenutke    	 - lakomnost 140
duhovnosti 83        	 - posojati 20
	 - pozoren 58        Donatello 137
	 - prijazen 63       Dostojevski, Fjodor 113
	 - razumno bitje 146    družina
	 - sebe sprejema      	 - razbita 33
kakršen je 116, 132     	 - urejena 33
	 - se ne sprijazni s    duhovnost
stanjem 93          	 - trenutki povezanosti
	 - se srečuje        z Bogom 83
   z ljudmi 48, 114    Disney, Walt 113
	 - se trudi obrodi sad 134
	 - se vzpenja        Edison, T. A. 36
               Einstein, Albert 113
   in pada 82       glasba
               	 - klasična 97-100
e	 - si mora v življenju
   pomagati sam 81
	 - skrivnost 130

g	 - slavi Gospoda 100
	 - sposobnosti       gledati
za delo 152         	 - dobro v meni
	 - sposobnosti in darovi  in tebi 153
74, 96, 100, 101       	 - naučiti se 153
	 - tam kjer ga Bog     govorjenje 61
potrebuje 79         	 - lepo o drugem 144
	 - vzvišen 59        Gregorčič, Simon 10
	 - zapeljan 140       greh 59,
	 - z dušo 37        	 - nagnjenja 140
               	 - napuh 59
                 	 - prošnja, da ne bi
ddarilo                grešili 27
  	 - Miklavževo 7-8
  	 - najdragocenejše 7-8 hHaydn, Joseph 113
  darovi            hvala
  	 - v človeku 74       	 - bližnjega 144
  dejanja           	 - javna 60
  	 - pokaži mi 119-154
delati            i	 - rodi napuh 59
	 - dobro 142          imetje
	 - z drugimi 149        	 - izguba 126
delo
	 - opravljati zvesto 80

	 157
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18